Oratie: Open kaart spelen in het bestuursrecht

04 JUN 2024 10:59 | Open Universiteit

Moeten meer details, nuances en (achterliggende) regels prijs worden geven in regelgeving en beschikkingen? Kortom, moet het bestuursrecht meer open kaart spelen? Coen Modderman, hoogleraar Recht in de decentrale overheden, denkt dat dit een goed idee is. Wel gaat dit gepaard met de nodige mitsen, maren en aandachtspunten.

Op vrijdag 14 juni 2024 spreekt hij aan de Open Universiteit in Heerlen zijn oratie uit.

Open kaart spelen

Een korte, bondige bepaling in een wet. Of een strak geformuleerde passage in een beschikking. Mooi toch? Zeker! Tenzij dit op zo’n manier is gedaan dat aan burgers belangrijke informatie wordt onthouden over hun rechtspositie.

In zijn oratie bespreekt Coen Modderman op welke vlakken en op welke wijze meer open kaart gespeeld kan worden, om zo rechtszekerheid en toegankelijkheid te vergroten. Hij benadrukt het belang om hierbij ook aandacht te hebben voor andere zaken die dan in de verdrukking kunnen geraken, zoals de ontwikkeling van het recht, de leesbaarheid en een goede verhouding tussen juridische details en de grote, achterliggende waarden en principes.

Tijd mee

Het op deze wijze vergroten van rechtszekerheid en toegankelijkheid van bestuursrechtelijke regelgeving en andere documenten, past volgens Modderman goed in de ontwikkeling die het bestuursrecht momenteel doormaakt, met - kort gezegd - toegenomen aandacht voor maatwerk, evenredigheid en het burgerperspectief.

Coen Modderman spreekt zijn oratie met als titel 'Bestuursrecht: een systeem voor ingewijden of open kaart spelen?' uit op vrijdag 14 juni 2024 om 16.00 uur bij de Open Universiteit in Heerlen. De oratie is online te volgen via ou.nl/live.

Coen Modderman

Prof. dr. Coen Modderman is hoogleraar Recht in de decentrale overheden bij de faculteit Rechtswetenschappen. Daarnaast is hij Thorbecke-fellow aan de Universiteit Leiden. Modderman is breed geïnteresseerd in het publieke domein: staatsrecht, bestuurs(proces)recht, openbaar bestuur, internationaal publiekrecht en in het bijzonder het recht in en over decentrale overheden.

Ook is hij redacteur van de Boom-reeks Binnenlands Bestuur en Decentralisatie. Na de zomer zal zijn oratie hierin in boekvorm verschijnen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichting van de Open Universiteit: persvoorlichting@ou.nl, 06-29042930. Algemene informatie over de Open Universiteit vindt u op www.ou.nl.

Meer binnen de rubriek Onderwijs