Lancering manifest Denktank Jeugdsprong op 17 mei

10 MEI 2021 09:56 | Public Space Foundation (Stichting)

Denktank Jeugdsprong, onder voorzitterschap van dr. Steven P.M. de Waal, voorzitter van Public Space, lanceert 17 mei a.s. haar manifest over de vernieuwing van de jeugdzorg. Daarna zal het worden aangeboden aan de vigerende (in-)formateur in Den Haag.

De voornaamste redenen voor de oprichting van Jeugdsprong zijn het grote verloop en jarenlange misnoegen onder veel professionals, de grote administratieve lastendruk en bureaucratie en de vaak onduidelijke lokale politieke aansturing. Dit alles leidt tot grote wachtlijsten en wachttijden, vele onduidelijkheden in positie en rechten van maatschappelijk ondernemers, professionals en cliënten en, tegelijk, een steeds groter financieel probleem voor de overheid. Het werd tijd dit te pareren met een integrale, onafhankelijke en toekomstgerichte visie van onderop.  

De Denktank Jeugdsprong is bewust, net als Public Space, een privaat initiatief, onafhankelijk van bestaande belangen, inclusief die van overheden, en vanuit alle aspecten van de praktijk samengesteld. Het is een initiatief van FNV Hoofdbestuur en Stichting Beroepseer. 

Onder dit manifest ligt een petitie, die medio maart is gelanceerd en tot nu toe door meer dan 6.000 mensen is ondertekend. 

Belangrijke punten uit het manifest, die daarin verder zijn uitgewerkt met tientallen concrete maatregelen: 

 • It takes a village to raise a child: zet in op het belang van en een partnership met een krachtige civil society

 • Bouw de jeugdzorg op vanuit de basis: een goede en adequate zorg voor deze jongere en/of dit gezin door deze professional in zijn/haar professionaliteit en praktische wijsheid

 • Verminder de druk op jeugdzorg door een stelsel van preventieve voorzieningen buiten de jeugdzorg te organiseren

 • Organiseer een stevige gezaghebbende eerstelijnsvoorziening voor jeugdzorg, privaat professioneel georganiseerd in elke gemeente, onder landelijke richtlijnen

 • Sluit daarop (hoog)specialistische jeugdzorg zoveel mogelijk aan, maar financier die voortaan vanuit het rijk. De organisatie hiervan is in handen van regionale coöperaties, waarin professionals en cliënten veel zeggenschap hebben

 • Maak 1 veiligheids- en beschermingsorganisatie

 • Verbeter de rechtspositie van cliënten, maar ook van professionals

 • Maak verlengde jeugdzorg (tot 27 jaar) mogelijk op flexibele wijze

 • Maak het landelijk niveau naast financieel en met een sterke Inspectie, ook inhoudelijk sterker met onderzoek en evaluatie van zorgpraktijken, inhoudelijke richtlijnen en met duidelijke eisen aan organisatie, bestuur en werkgeverschap voor alle zorgaanbieders

 • Het palet aan zorgaanbod moet en kan, zowel lokaal als landelijk, beter en innovatiever, door ruimte te bieden aan maatschappelijk ondernemerschap

 • Stel 1 ministerie voor Jeugd en Gezin in

 • Anticipeer meer op de digitalisering, zowel in organisaties als bij professionals en in de interactie met cliënten

Als eerste private denktank in Nederland (sinds 2002) is Public Space erg blij met dit initiatief. Veel van de oorspronkelijke ideeën en concepten uit eerdere publicaties, vaak voortkomend uit en getest in de praktijk, kon Public Space ook in deze voorstellen over jeugdzorg kwijt, zoals:

 • Maatschappelijk ondernemerschap (1994) en leiderschap (‘civil leadership’) (2014 en 2018)

 • Maatschappelijke onderneming (2000)

 • Burgerkracht met Burgermacht en tegen het ‘polderpaternalisme’ (2015)

 • Disruptive power of citizens: De macht van cliënten/patiënten dankzij digitalisering (2018)

Zie verder: https://publicspace.nl/manifest-denktank-jeugdsprong-biedt-nieuwe-integrale-visie-op-jeugdzorg/

Bij de moderne mediatechnologie past dat een private denktank alle partijen en personen kan raadplegen, modern onderzoek en advies tot zich kan nemen en verwerken en tegelijk onder 'het publiek' bekendheid en steun kan verwerven. Dat alles heeft Jeugdsprong gedaan.  

Steven de Waal: ‘Dit zijn kansrijke en uitdagende tijden voor private, onafhankelijke denktanks zoals Public SPACE en Jeugdsprong. Bij grote problemen hoort nu eenmaal waar denktanks voor gebouwd zijn: groots, creatief en mentaal onafhankelijk denken, onderzoeken, verkennen en via debat en dialoog concluderen. Hopelijk is het ons gelukt om bij te dragen aan de vernieuwing van de jeugdzorg, die beter zal werken voor de jongeren en gezinnen die die zorg nodig hebben.’

Iedereen is digitaal welkom bij de lancering op 17 mei. Aanmelden kan hier t/m 12 mei

Dr. Steven P.M. de Waal

Oprichter en Voorzitter Public Space Foundation

Meer binnen deze rubriek