Rli brengt op 7 september 2022 advies uit over kernenergie

15 AUG 2022 09:52 | Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur

Op 7 september 2022 brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘Splijtstof? Besluiten over kernenergie vanuit waarden’ uit. Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie neemt het advies in ontvangst en geeft een eerste reactie. Doel van het advies is de maatschappelijke dialoog over de inrichting van een CO2-neutraal energiesysteem en met name de mogelijke rol van kernenergie daarbinnen te vergemakkelijken. In het advies spreekt de Rli zich niet uit vóór of tegen de inzet van kernenergie. Wel licht de raad toe dat zorgvuldige besluitvorming van groot belang is en benoemt de onderwerpen en perspectieven die daarbij in ieder geval aan de orde moeten komen.

Over het advies

In het coalitieakkoord is afgesproken dat de bouw van twee nieuwe kerncentrales wordt gefaciliteerd en dat kerncentrale Borssele langer open wordt gehouden. De Rli verwacht dat daarover in de komende jaren op verschillende momenten maatschappelijk en politiek debat zal plaatsvinden. In het verleden is toekomstbestendige besluitvorming over kernenergie lastig gebleken. Het is belangrijk dat de besluitvorming over de inzet van kernenergie minder grillig verloopt. Onder meer zal het helpen als het besluitvormingstraject over nieuwe kerncentrales zo wordt ingericht, dat het perspectief van burgers er een inherent onderdeel van vormt. Ook vraagt een besluit nemen over kernenergie een integrale afweging over het energiesysteem als geheel, een afweging gebaseerd op de waarden die in het geding zijn.

Lees meer over het advies ‘Splijtstof? Besluiten over kernenergie vanuit waarden’

Uitnodiging aanbiedingsbijeenkomst 7 september

Op 7 september van 9.30 -11.30 uur vindt de aanbiedingsbijeenkomst plaats in gebouw B30, Bezuidenhoutseweg 30 in Den Haag. De bijeenkomst online volgen is mogelijk via een (niet-interactieve) livestream. Aanmelding is noodzakelijk zie: https://www.rli.nl/aanbiedingsbijeenkomst-advies-kernenergie

 

Meer binnen deze rubriek