'Dementiezorg heeft actieve rol van gemeenten nodig'

14 APR 2023 16:30 | Movisie

Dit is een expertquote van Hans Alderliesten, Projectleider & strategisch adviseur, Movisie.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: MEDIAWATCH: Bureaucratie nekt dementiezorg | ANP

Door bureaucratie lukt het zorgverleners die dementiezorg regelen niet altijd om de juiste hulp voor cliënten te vinden. Dat blijkt uit nieuw onderzoek onder ruim tweehonderd zogenoemde casemanagers.

Casemanagers zijn een essentiële en cruciale schakel in de dementiezorg. Ook in het realiseren van zinvolle daginvulling voor mensen met dementie. Casemanagers hebben mandaat, tijd en vertrouwen nodig om hun werk te doen en zouden daarbij niet gehinderd moeten worden door onnodige bureaucratie. Gemeenten kunnen hier een actieve rol in spelen door casemanagement en uitvoering van de Wmo, waaronder indicatiestelling, nauw op elkaar aan te laten sluiten.

Lokaal en regionaal zijn er veel mogelijkheden voor zinvolle daginvulling. Nieuwe activiteiten zijn soms niet per se nodig. Naast de klassieke dagbesteding (vaak georganiseerd vanuit zorg- of welzijnsaanbieders) is er in alle gemeenten een breed scala aan vrijetijdsactiviteiten in de wijk, in eigen dorp of stad of in de regio. Ook blijkt in gesprekken met bedrijven, sociale ondernemers of buurtinitiatieven dat ze bereid zijn om hun steentje bij te dragen. Soms zijn deze activiteiten niet (specifiek) ingericht op mensen met dementie, maar kunnen ze wel vrij eenvoudig geschikt gemaakt worden.

Onderbenutting van bestaande mogelijkheden voor daginvulling komt deels ook door onbekendheid met het aanbod bij formele en informele ondersteuners. Het scala aan mogelijkheden moet voor hen vindbaar, duidelijk en toegankelijk zijn. Burger- en buurtinitiatieven zijn belangrijk om te betrekken bij het aanbieden van laagdrempelige dagactiviteiten in de wijk, maar deze initiatieven willen zoveel mogelijk autonomie over hun initiatief behouden met zo weinig mogelijk invloed vanuit gemeenten of welzijnsorganisaties.

Ga daarom als gemeente bij weerstand in gesprek met organisaties over waar het knelt en kijk of daar iets aan te doen is, door bijvoorbeeld aan bedrijven of organisaties cursussen rond dementie aan te bieden, te zorgen voor professionele begeleiding of regels te versoepelen. Luister naar partijen die weerstand tonen en probeer gezamenlijk te kijken naar wat zij kunnen en willen bijdragen aan de broodnodige innovatie van de dagactiviteiten en maak daarover indien mogelijk concrete afspraken bij contractbesprekingen. Daarmee kunnen gemeenten soms zonder al te veel extra financiële middelen al veel realiseren.

Meer binnen de rubriek Zorg