'Bij goed werkgeverschap is de zorgplicht voor het personeel niet oneindig'

14 FEB 2024 11:30 | Mercer
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Peter Abelskamp

Aanleiding:
Zieke manager Action heeft geen recht op doorbetaling loon | Nieuws | Rechtspraak

Een langdurig zieke werknemer van Action, werkte onvoldoende mee aan herstel en heeft daarom geen recht meer op salaris. Action heeft alles gedaan wat van een werkgever verwacht wordt, oordeelde de rechtbank in Alkmaar.  

De uitspraak in het voordeel van Action toont aan hoe belangrijk het is om de re-integratie van zieke medewerkers serieus te nemen en goed te regelen. Goed werkgeverschap betaalt zich uit. Dit betekent dat het belangrijk is dat werkgevers zorgen dat wet- en regelgeving wordt nageleefd, maar ook dat werknemers tijdens de herstelperiode werk kunnen doen waar ze positieve energie van krijgen. Het aanbieden van passend werk, regelmatig evalueren en duidelijk en eerlijk communiceren zorgt ervoor dat werknemers steun ervaren en dat is goed voor het herstelproces. Ook de werkgever plukt hier de vruchten van. In een prettige werkomgeving melden minder mensen zich ziek en herstellen ze sneller.  

Als medewerkers het gevoel hebben dat hun werkgever niet goed voor hen zorgt tijdens hun herstelproces heeft dat het tegenovergestelde effect: ze kunnen ontevreden worden en gedemotiveerd raken. Daardoor kan herstel langer duren en in het ergste geval loopt het uit op een arbeidsconflict. Dat is voor alle partijen vervelend. Een rechtszaak over een arbeidsconflict kan leiden tot langdurige en kostbare juridische procedures, reputatieschade voor het bedrijf en financiële consequenties voor de werkgever. 

Wanneer een werkgever wél alles op orde heeft, is een arbeidsconflict niet onvermijdelijk, maar blijkt ook dat de zorgplicht van bedrijven niet oneindig is. Wie als bedrijf het beste met zijn werknemers voor heeft, hoeft niets te vrezen. Werknemers moeten actief blijven meewerken aan hun herstel, als dat redelijkerwijs van hen verwacht kan worden. Het is daarom essentieel dat werkgevers investeren in goede re-integratie. Daarnaast moeten zij het welzijn van hun medewerkers, ook tijdens het herstelproces, heel serieus nemen. 

Meer binnen de rubriek Arbeidsmarkt en ondernemen