Europarlement: kooien voor landbouwdieren aan banden leggen

10 JUN 2021 16:52 | Europees Parlement

Het houden van veehouderijdieren in kooien en kisten moet in de gehele Europese Unie worden afgebouwd. De wrede en onnodige dwangvoeding bij eenden en ganzen voor de productie van foie gras gaat ook in de ban. Tegen 2027 moet het met al deze erbarmelijke omstandigheden voorbij zijn. Dat heeft het Europees Parlement besloten in navolging van een initiatief van burgers en dierenrechtenorganisaties. Voor de betreffende boeren moet er een transitieperiode komen met hulp om te hervormen. Ook vraagt het parlement om nieuwe wetten en regels die meer dierenwelzijn en een eerlijk speelveld mogelijk maken.

Het Stop de kooien-burgerinitiatief – End The Cage Age – ging in 2018 van start en kreeg veel steun. Zo werden er in Nederland 153.958 handtekeningen opgehaald om een einde te maken aan de kooiconstructies en foie gras-praktijken. Na Duitsland was dit het hoogste aantal. Volgens het initiatief zijn kooien en kisten erg dieronvriendelijk en niet langer van deze tijd. In een reactie op ‘Stop de kooien’ vraagt het Europarlement nu aan de Europese Commissie om maatregelen tegen deze schrijnende situatie in de intensieve veehouderij.

Europarlementariërs stellen dat er tientallen alternatieven zijn voor het houden van varkens, kalveren en andere beesten in kooien. In verschillende EU-landen, waaronder Nederland, worden er reeds diervriendelijke methodes toegepast. Andere lidstaten die vaak nog met kooi- en kistsystemen werken, vooral in Midden- en Oost-Europa, kunnen deze systemen als voorbeeld nemen. Om tot een verbetering van hun leefomstandigheden te komen, moet de EU ook specifiek naar de dieren zelf kijken. Hun gedrag en behoeften zullen leidend zijn bij het vormgeven van alternatieven en nieuwe spelregels.

De boeren die nu nog met kooisystemen werken, worden niet in de steek gelaten en krijgen straks voldoende steun. Zodoende komt er een overgangsperiode waarin ze hun bedrijven kunnen aanpassen. Ook komen er adviesdiensten, opleidingen en financieringsprogramma’s om de landbouwers te ondersteunen. Op die manier kan worden voorkomen dat ze worden weggeconcurreerd door anderen en dat de productie van vlees wordt verplaatst naar niet-EU-landen. In die landen wordt dierenwelzijn vaak als minder belangrijk gezien. Het is de verwachting dat deze landen de nieuwe EU-normen straks niet zullen overnemen.

Om een gelijk speelveld in de hele EU te krijgen waarin al het vee diervriendelijk worden gehouden, vraagt het Europees Parlement aan de Europese Commissie om nieuwe wetten en regels. Tegelijkertijd kan het niet zo zijn dat er straks voedsel van buiten de EU binnen komt dat niet voldoet aan de dierenwelzijnsstandaarden. Daarom moeten de lidstaten en de Commissie zich meer gaan richten op goede grenscontroles, stellen de Europarlementariërs. Ook handelsakkoorden kunnen opnieuw worden bekeken om ervoor te zorgen dat onze standaarden voor dierenwelzijn overeind blijven. Verder moet de Commissie het onderwerp internationaal onder de aandacht brengen.

Anja Hazekamp is Europees Parlementslid voor de Partij voor de Dieren (PvdD). ‘Elk jaar worden in Europa honderden miljoenen dieren opgesloten in kooien,’ zegt ze. ‘Hun leven is één grote lijdensweg. Deze dieren hebben geen bewegingsruimte en kunnen zich door ruimtegebrek vaak niet eens omdraaien of uitstrekken.’ Hazekamp benadrukt dat zeker 1,4 miljoen EU-burgers met het Stop de kooien-burgerinitiatief zijn opgestaan voor deze dieren. ‘Er moet nu zo snel mogelijk een wetsvoorstel komen om de ellendige kooien voorgoed uit de Europese Unie te verbannen, inclusief een verbod op importproducten uit kooihuisvesting.’

Meer binnen de rubriek Dieren