'Steun onder zzp’ers voor verplichte AOV neemt af'

24 MRT 2023 07:00 | Knab

Dit is een expertquote van Casper Zwart, eindredacteur en opiniepeiler, Knab ondernemerspanel.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: De overheid vindt het niet fijn, maar we gaan steeds vaker aan de slag als zzp'er | Economie | NU.nl

De steun onder zzp'ers voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) neemt af. 36 procent steunt het huidige overheidsplan om een AOV verplicht te stellen voor zelfstandigen die zelf niks geregeld hebben. In 2021 was dat nog 41 procent. Vooral de voorgenomen standaard wachttijd van een jaar stuit veel ondernemers tegen de borst.

Dat blijkt uit onderzoek van Knab onder ruim 1.500 zzp'ers.

Ruim vier op de tien heeft niets geregeld

Van de ondervraagden geeft 42 procent aan op geen enkele manier een financieel vangnet te hebben, mochten ze arbeidsongeschikt raken. Van die groep zou het vier op de tien zzp’ers niet lukken om – zonder hun ondernemersinkomen – het hoofd langer dan een jaar boven water te houden.

In het onderzoek is duidelijk een kloof te zien tussen de hoge en lage inkomens. Hoe hoger het inkomen, des te vaker de ondernemer iets geregeld heeft.  

Overigens zijn er verschillende manieren om iets te regelen. Van alle ondervraagden heeft 22 procent een AOV. Andere genoemde voorzieningen zijn een broodfonds (9 procent) en crowdsurance (4 procent). Bovendien geeft 20 procent aan genoeg eigen vermogen te hebben om de gevolgen van arbeidsongeschiktheid op te vangen.

Wel een probleem, niet de juiste oplossing

Zes op de tien zzp’ers erkennen dat de grote groep onverzekerden een sociaal probleem vormen. Alleen zien de meesten het overheidsplan dat nu op tafel ligt, niet als de juiste oplossing. In dat plan moeten zzp’ers die niks geregeld hebben een AOV afsluiten tegen een premie van ongeveer 8 procent van hun inkomen. Een eventuele uitkering – ten hoogte van het minimumloon – start pas na de wachttijd van vermoedelijk een jaar.

Die wachttijd lijkt de knop om aan te draaien, wil de overheid een meerderheid van de zzp’ers achter zich krijgen; 36 procent steunt het huidige plan terwijl 57 procent aangeeft het plan te steunen, mits die wachttijd wordt verkort.

Meerdere manieren om verplichting betaalbaarder te maken

Knab ziet meerdere mogelijkheden voor de overheid om de verplichting betaalbaarder te maken: Een lagere premie – of kortere wachttijd – is te bewerkstelligen door een AOV voor álle werkenden te verplichten en niet alleen voor zzp'ers.

Tegelijkertijd moet het aantal schijnzelfstandigen worden teruggedrongen. Op die manier dragen de grote bedrijven een eerlijker deel bij aan het sociale stelsel. Als het de overheid lukt om de premie te verlagen of de wachttijd te verkorten, steunt Knab het idee van een verplichting.

Het hele onderzoek kun je lezen op https://bieb.knab.nl/ondernemen/steeds-minder-zzpers-voorstander-van-verplichte-aov Informatie uit het onderzoek mag worden overgenomen in een publicatie.

Meer binnen de rubriek Arbeidsmarkt en ondernemen