Reactie Cedris op hoofdlijnenakkoord

17 MEI 2024 16:46 | CEDRIS

PVV. VVD, NSC en BBB presenteerden afgelopen week hun hoofdlijnenakkoord. Dit akkoord komt op een moment dat de arbeidsmarkt grote tekorten kent en er tegelijkertijd veel mensen aan de kant staan. Vooralsnog zijn helaas geen concrete plannen uitgewerkt om deze mensen te begeleiden naar werk, terwijl de urgentie hoog is. Cedris maakt zich sterk voor deze groep mensen en wil dat iederéén waardevol werk kan doen.

Mohamed el Mokaddem, voorzitter Cedris: “In het hoofdlijnenakkoord staat één hoopvolle zin over meedoen op de arbeidsmarkt, maar deze wordt nog niet verder ingevuld. Onze sector kan 40.000 mensen extra aan het werk helpen, maar daarvoor zijn maatregelen van het nieuwe kabinet nodig. Als Cedris willen wij het toekomstig kabinet helpen om dit verder uit te werken. Immers, de groep met een ondersteuningsvraag mag niet vergeten worden.”

Uit onderzoek van Cedris en Divosa is bekend dat als er 250 miljoen geïnvesteerd wordt om mensen met een ondersteuningsvraag te begeleiden, dit uiteindelijk 400 miljoen oplevert en de arbeidstekorten worden aangepakt.  “De huidige arbeidskrapte biedt een kans om extra in te zetten op hun talent”, aldus El Mokaddem. “Dat is goed voor deze mensen maar vooral ook voor Nederland. Ik hoop dat deze partijen dit ook inzien.”

Uiteindelijk gaat het niet om de plannen op papier, maar om wat een kabinet realiseert. Cedris staat voor een inclusieve arbeidsmarkt en hoopt daarom dat de partijen ingaan op het aanbod om dit verder invulling te geven. De uitvoering zal Cedris komende tijd nauwgezet volgen.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de strategisch adviseurs public affairs: Bert Doek, 06-20295369 of Julia Kleinrensink, 06-22200849.

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid