'Belasting op inkoop eigen aandelen blijft goed plan voor duurzame toekomst bedrijf'

08 APR 2024 15:17 | ASN Bank
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Piet Sprengers

Aanleiding:
‘Grote vervuilende bedrijven kunnen hun verduurzaming best zelf betalen’

Volgens onderzoek van onder andere SOMO blijkt dat twintig grote bedrijven actief in Nederland de miljarden winst die ze maken voor 92 procent uitkeren aan hun aandeelhouders. Winst die ruim voldoende zou moeten zijn om te investeren in een duurzame toekomst van deze bedrijven.

De belastingbetaler draagt tegelijk voor miljarden bij in de vorm van miljardensubsidies aan de klimaatmaatregelen van deze bedrijven. Geld dat niet meer beschikbaar is voor sociale woningbouw, onderwijs of zorg. Om bedrijven meer te stimuleren zelf te investeren in verduurzaming van de onderneming kwam de Tweede Kamer op 21 september 2023 met plannen om belasting te heffen op de inkoop van eigen aandelen. De belasting zou gelijk zijn aan de andere vorm van winstuitkering; de dividendbelasting.

Zoals te verwachten, is het bedrijfsleven daar fel op tegen. In de ‘race to the bottom’ worden landen door bedrijven tegen elkaar uitgespeeld op jacht naar zo laag mogelijke belastingen op de winsten voor aandeelhouders. De investeringen die bedrijven zouden moeten maken voor hun klimaatmaatregelen, komen daarmee steeds meer bij de belastingbetalers te liggen. 

In de Verenigde Staten (VS) wordt sinds begin 2023 een hele kleine belasting van één procent doorgevoerd. Maar Biden wil deze verhogen naar 4 procent. Canada denkt ook na over een vergelijkbare belastingheffing.

Deze belasting op inkoop eigen aandelen in de VS en Canada moet bedrijven ook stimuleren meer te investeren in het eigen bedrijf en de eigen werknemers in plaats van het belastingvrij uitkeren aan aandeelhouders.

Bronnen:

Inkoop eigen aandelen: lust voor aandeelhouder, last voor samenleving | Change Inc.

*Budget of the United States Government, Fiscal Year 2025 (whitehouse.gov) (Pag 46)

Amerikaans bedrijfsleven verzet zich tegen hogere belasting op aandeleninkoop (fd.nl)

 

Let op, rechten afbeelding. Zie afbeelding Zuidas creative commons liecenses: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/

Meer binnen de rubriek Economie en geld