'Top bedrijfsleven moet ongemak over neergang welvaart mee de boardroom in nemen'

17 MEI 2023 13:59 | Goldschmeding Foundation

Dit is een expertquote van Suzanne Ekel, Programmamanager Menswaardige Economie, Goldschmeding Foundation

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Brede welvaart: natuur en samenleving onder druk

Het gaat goed met de brede welvaart in Nederland, blijkt uit de monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2023 die het CBS vandaag naar buiten heeft gebracht. Voor de volgende generaties staat deze echter onder hoge druk Zorgen hierover moeten een rol spelen in beslissingen van de top van het bedrijfsleven.

Het vertrouwen in de economie wordt minder, de psychische gezondheid neemt nog verder af en we gaan ver over de grenzen van de natuur heen laat de monitor zien. Voor de brede welvaart van morgen ligt een grote verantwoordelijkheid bij bedrijven. En dus bij de mensen die hier aan het roer staan: de leden van de boardroom. En hoewel blijkt dat bestuurders en toezichthouders als persoon vaak wel willen bijdragen aan een betere toekomst, lijkt die betrokkenheid het onderspit te delven zodra ze de bestuurskamer binnenstappen.

Besluiten op topniveau hebben een direct effect op de samenwerking met werknemers, leveranciers en klanten. En dus op veranderingen in de samenleving, en ons welzijn. Daarom is het noodzakelijk dat bestuurders en commissarissen in de boardroom niet zwijgen over hun persoonlijke ambities voor een menswaardige, duurzamere samenleving. Ook al weten ze dat dit tot ingewikkelde veranderingen in de organisatie kan leiden.

Spreek je uit, ga het ongemak niet uit de weg maar gebruik dit juist als startpunt voor verandering. Laten we morele domheid voorkomen en handelen met ethische reflectie. Op een plek waar financiële cijfers en korte termijneffecten vaak nog de doorslaggevende factor lijken voor beslissingen, kunnen we wel wat menselijkheid gebruiken. Laat je zien, als mens.

Meer binnen de rubriek Arbeidsmarkt en ondernemen