Public Space Foundation ondersteunt Dialoog over versnelling energietransitie van Utrecht

17 MEI 2022 07:00 | Stichting Public Space Foundation

Zonder samenwerking met actieve burgers faalt de energietransitie

Op 2 juni viert Utrecht 900 jaar stadsrechten. De blik moet daarbij ook naar de uitdagingen voor de komende 900 jaar, zoals de energietransitie. Daarom organiseert een Initiatiefgroep uit de samenleving[1] op 21 juni een Dialoog over deze energietransitie en hoe deze te versnellen.

De doelstelling van deze Dialoog is te komen tot nadere gezamenlijke inzichten rond wat er werkelijk gebeurt en nog moet gebeuren in Utrecht, om vervolgens dus ook tot gezamenlijke acties te komen voor het versnellen en innoveren van de aanpak van de energietransitie. Public SPACE steunt dit initiatief en Steven de Waal, voorzitter van Public SPACE[2], is lid van de initiatiefgroep.

Met wie is de Dialoog?

De uitnodiging geldt 100 Utrechters die door de initiatiefnemers worden uitgenodigd vanwege hun actieve houding en rol rond deze grote vraagstukken. Het gaat om personen uit vier groeperingen: 1. Lokale en regionale Utrechtse overheid 2. Bedrijfsleven 3. Onderzoeksinstellingen en 4. Vertegenwoordigers van burgerinitiatieven. Via hun achterbannen en door aandacht in pers en media wil de initiatiefgroep de dialoog en resultaten breed in stad en omgeving laten leven.

De inbreng van Public SPACE leidt ertoe dat in het programma expliciet aandacht is voor de rol en mogelijkheden van burgerinitiatieven, zoals energiecoöperaties, maar ook andere gezamenlijke acties van en met burgers rond energiebesparing en -transitie.  Steven de Waal: “Deze aanpak vanuit een oprechte en volwassen partnership met burgers zelf is nog niet erg vanzelfsprekend in de Nederlande bestuurscultuur, maar cruciaal voor het slagen en versnellen van de energietransitie. Er is een groot commitment onder burgers zelf voor de noodzaak van de transitie, maak daar dan ook volwassen gebruik van. Dat is des te belangrijker aangezien de kosten van de transitie waarschijnlijk ook in hoge mate bij de burgers zelf terecht zullen komen”.

Onderliggende overwegingen om burgers een volwassen plek te geven voor meer slagkracht in de aanpak van transities:

a. De casus Duitsland: dit land is zeer succesvol in de omslag naar windenergie juist door inzet op een volwassen partnership[3], b. Het gaat om ‘practicing the commons[4] en c. De nieuwe bestuurscultuur vergt een einde aan ‘polderpaternalisme’[5].

Er is hoop door overal al zichtbaar actief burgerschap, ook in Utrecht

Steven de Waal over het einde van de paternalistische bestuurscultuur: “We zien zeker aanzetten voor een kanteling van deze ouderwetse opstelling. We zien dat bij deze Dialoog en de onderliggende energietransitie door de steun van Rabobank, maar ook van vele overheidsfunctionarissen in het Utrechtse. Recent ook bij strategische gesprekssessies die wij hadden met enige Colleges van B&W. Het is ook te zien in de ontwikkeling van de Ella Vogelaar Academie, die zich uitdrukkelijk richt op het ‘vergroten van gemeenschapskracht’ en daarin veel werkt met en voor vele energiecoöperaties in het hele land. In Utrecht is het te zien door vele burgerinitiatieven, o.a.  rond opwekken van groene stroom via gemeenschappelijke zonnepanelen en door terugleveren van opgewekte energie, o.a. vanuit de accu’s van auto’s, aan het net. Het is dus goed en slim dat deze partijen en initiatieven uitdrukkelijk een plaats krijgen in deze Dialoog”.

Waar & wanneer

De Dialoog vindt plaats op dinsdagavond 21 juni van 19.00 tot 22.00 uur in het auditorium van de Rabobank aan de Croeselaan 19.

Burgemeester Sharon Dijksma zal (onder voorbehoud) de dialoog aftrappen, voor de afsluiting tekent Rabobank-CEO Wiebe Draijer.

[1] De initiatiefnemers zijn De Constructieve, een Utrechtse sociëteit, Rabobank, Public SPACE Foundation, Utrecht Development Board en ROM Utrecht Regio

[2] We dragen bij vanuit de rollen van een private, onafhankelijke denktank: meedenken met, verbinden van partijen rond en faciliteren van initiatieven uit de samenleving, zie verder: https://publicspace.nl/over-psf/

[3] Deze casus komt voort uit het laatste boek van De Waal (2018): https://publicspace.nl/civil-leadership-as-the-future-leadership-disruptiefburgerschap-strategisch-geanalyseerd-boek-op-amazon/. Het grootste gevaar is nu dat Nederland alleen windmolens kan plaatsten op zee, omdat daar geen burgers wonen die kunnen protesteren.

[4] Zie o.a. https://publicspace.nl/practicing-the-commons-iasc-conference/)

[5] Geïntroduceerd in De Waal, 2015: ‘Burgerkracht met Burgermacht’. Zie o.a.: https://publicspace.nl/calendar/nieuw-publiek-leiderschap-voorbij-het-polderpaternalisme-lezing-voor-inspire/

 

Meer binnen de rubriek Techniek, machines en uitrusting