Rijk en aandeelhouders bereiken akkoord over kapitaalverstrekking Stedin

08 SEP 2023 14:38 | Stedin Groep

Het Rijk en de aandeelhouderscommissie van Stedin Groep hebben een onderhandelingsakkoord bereikt over de toetreding van het Rijk als nieuwe aandeelhouder. Als de Staten Generaal en aandeelhouders van Stedin instemmen is de participatie van het Rijk een feit. Het Rijk versterkt dan het eigen vermogen van Stedin met € 500 miljoen en wordt voor 11,9% aandeelhouder van het netwerkbedrijf. Stedin heeft het extra vermogen nodig om te blijven investeren in de uitbreidingen en verzwaring van het elektriciteitsnet.

Maarten Struijvenberg, voorzitter aandeelhouderscommissie en wethouder Financiën Rotterdam: ,,Fijn dat we als aandeelhouders een onderhandelingsakkoord hebben bereikt met de Staat. Een belangrijke stap dat het Rijk nu als aandeelhouder instapt. Zo werken we met elkaar aan een toekomstbestendige stroomvoorziening voor inwoners en ondernemers in het werkgebied van Stedin. Als aandeelhouders hebben we al € 451 miljoen bijgedragen. Met het extra kapitaal van het Rijk kan Stedin verder met geplande investeringen om het net te verzwaren en uit te breiden voor onder andere de woningbouw.”

Danny Benima, CFO van Stedin: ,,Dit is een enorme opsteker voor de energietransitie in Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland. Met € 500 miljoen aan extra kapitaal in het vooruitzicht kunnen we doorgaan met de broodnodige investeringen, dus extra verdeelstations, transformatorhuisjes en kabels. Omdat het Rijk aandeelhouder wordt geeft deze kapitaalversterking ook een impuls aan onze credit rating. Gecombineerd resulteert dit in circa € 1,7 miljard aan extra financieringsruimte.’’

Het onderhandelingsakkoord wordt aankomende week behandeld in de colleges van de huidige aandeelhouders en aangeboden aan de gemeenteraden.

Elektriciteitsvraag verdubbelt

Stedin werkt aan het verzwaren en uitbreiden van het elektriciteitsnet, omdat de vraag naar elektriciteit tot 2030 meer dan verdubbelt. Om woningen aan te sluiten en te zorgen dat bedrijven kunnen overschakelen van fossiele brandstoffen op duurzame elektriciteit, maar ook het realiseren van meer laadpalen en zon- en windparken, investeert Stedin fors in de uitbreiding van het elektriciteitsnet: minimaal € 8 miljard tot 2030.

Koen Bogers, CEO van Stedin: “De elektrificatie is de afgelopen jaren op stoom gekomen. Dit vraagt op korte termijn meer capaciteit van het elektriciteitsnet en betekent dat Stedin haar investeringen in rap tempo moet opschroeven. Dit jaar investeert Stedin naar verwachting € 825 miljoen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vijf jaar geleden. Deze versnelling zorgt ervoor dat Stedin meer eigen vermogen nodig heeft om voldoende te kunnen blijven lenen. Het aandeelhouderschap van het Rijk geeft ons meer zekerheid voor de komende jaren.”

Verschillende sporen

Stedin werkt op verschillende sporen om het kapitaalvraagstuk het hoofd te bieden. Op de eerste plaats door zelf efficiënter te werken en kosten te besparen. De afgelopen jaren heeft Stedin op deze manier structureel € 166 miljoen bespaard. De huidige 42 aandeelhouders, voornamelijk Zuid-Hollandse gemeenten, hebben op hun beurt € 451 miljoen bijgedragen. Als de Staten Generaal en aandeelhouders van Stedin akkoord gaan, komt daar nog eens € 500 miljoen van het Rijk bij. Hiermee komt er na jaren van praten een groot stuk zekerheid in het kapitaalvraagstuk van Stedin. De provincies Utrecht en Zeeland hebben recent laten weten ook open te staan voor aandeelhouderschap. Stedin blijft hierover met hen in gesprek.

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid