'Werkgevers moeten nu doorpakken met het inzetten van onbenut arbeidspotentieel'

03 MEI 2023 13:34 | Goldschmeding Foundation

Dit is een expertquote van Peter Brouwer, Programmamanager Inclusieve Arbeidsmarkt, Goldschmeding Foundation.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Aantal mensen buiten beroepsbevolking in 2022 snel geslonken

Een krappe arbeidsmarkt is erg vervelend voor werkgevers die moeite hebben om hun vacatures te vervullen. Het is ook belemmerend voor de economie. Voor mensen die moeite hebben om mee te doen op de arbeidsmarkt, biedt de krapte echter kansen.

De nieuwste CBS-cijfers over de arbeidsmarkt laten zien dat het aantal mensen buiten de beroepsbevolking in 2022 sterk is afgenomen. En dat is goed nieuws. Voor de meeste mensen die niet tot de beroepsbevolking behoren, is hier een goede reden voor. Zij zijn bijvoorbeeld gepensioneerd, volgen een opleiding of zijn door ziekte niet in staat om te werken.

Een deel van de mensen die niet tot de beroepsbevolking behoort wil en kan echter wel degelijk werken. Het zijn bijvoorbeeld mensen met een chronische ziekte of beperking, waarvoor het werk nu vaak niet toegankelijk is. Of vijftigplussers die, ontmoedigd na talloze afwijzingen, zelfs maar niet meer gezocht hebben naar werk.

Laten we de huidige krapte zien als een kans om nog meer mensen mee te laten doen op de arbeidsmarkt. Ik verwacht vooral dat werkgevers nu hun ondernemersgeest laten zien. Als je geen mensen kunt vinden voor je vacatures, kijk dan ook naar groepen mensen die je normaal gesproken misschien niet zou aannemen. En kijk ook eens of je het werk niet net wat anders kunt inrichten, zodat dit voor meer mensen toegankelijk wordt. Zo kunnen we nog meer arbeidspotentieel benutten.

Meer binnen de rubriek Arbeidsmarkt en ondernemen