'Vooral zzp’er met laag inkomen amper bezig met pensioen'

23 AUG 2023 06:30 | Knab

Dit is een expertquote van Casper Zwart, eindredacteur en opiniepeiler, Knab ondernemerspanel.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Meer pensioen maar ook meer zorgen over toekomstig inkomen : Brand New Day: ‘Meer pensioen maar ook meer zorgen over toekomstig inkomen'

Of en op welke manier zzp’ers hun pensioen regelen, blijkt sterk afhankelijk van hun besteedbaar inkomen. Zzp'ers die minder verdienen zijn veel minder actief bezig met hun pensioen dan degenen die meer verdienen. Bovendien kennen ze de fiscale regels slechter en hebben ze geen goed beeld van de hoogte van hun huidige pensioen.

Dat blijkt uit onderzoek van Knab onder ruim 1.600 zzp’ers naar aanleiding van de nieuwe pensioenwet.

Van alle ondervraagden zegt 38 procent actief bezig te zijn met het regelen van het pensioen. Maak je onderscheid op basis van inkomen, dan zie je een kloof ontstaan. 54 procent van de zzp'ers met een hoog inkomen (besteedbaar maandinkomen boven de 4.000 euro) is actief bezig met zijn of haar pensioen. Bij de laagste inkomens (besteedbaar maandinkomen onder de 2.000 euro), ligt dat percentage ruim de helft lager op 25 procent.

Lage inkomens gebruiken minder vaak fiscaal aantrekkelijke opties

Om geld op een slimme manier opzij te zetten, is het belangrijk dat je de fiscale regelingen kent. Je profiteert immers van belastingvoordeel als je spaart of belegt via een pensioenproduct (lijfrente). Slechts 26 procent van alle ondervraagden zegt goed op de hoogte te zijn van de fiscale regelingen.

Het is pijnlijk om te zien dat juist de zzp’er met minder geld de weg naar die fiscale regelingen slecht weet te vinden. Slechts een kwart van de zzp’ers met een laag inkomen spaart of belegt via een pensioenproduct. Onder de hoogste inkomens doet bijna de helft dat.

Onder de 50 jaar slecht beeld van hoogte toekomstig pensioen

Om slim te kunnen anticiperen op je financiële situatie tijdens je pensioen, moet je wel een beeld hebben van hoe je pensioen er nu voor staat. De helft van alle zzp’ers heeft een redelijk tot goed beeld van hoeveel ze later kunnen verwachten.

Dat percentage is uiteraard vooral leeftijdsafhankelijk. Slechts drie op de tien zzp’ers onder de vijftig jaar hebben een redelijk tot heel goed beeld van de stand van hun pensioen. Pas vanaf het vijftigste levensjaar zegt een meerderheid dat te hebben. Hierbij geldt weer dat de hogere inkomens een beter beeld hebben dan de lagere inkomens.

Knab zet zich via verschillende informatiecampagnes in om zoveel mogelijk zzp’ers goed te informeren over de pensioenmogelijkheden die ze hebben.

Meer binnen de rubriek Arbeidsmarkt en ondernemen