'Bedrijven moeten niet weglopen als er sprake is van kinderarbeid'

12 JUN 2023 11:14 | ImpactBuying

Dit is een expertquote van Leontien Hasselman-Plugge, Co-CEO ImpactBuying

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Internationale dag tegen kinderarbeid | NPO Radio 1

Maandag 12 juni is de Werelddag tegen Kinderarbeid. Volgens Unicef werken er wereldwijd 168 miljoen kinderen als kindarbeider, waarvan 85 miljoen onder gevaarlijke omstandigheden. Het is niet te zeggen hoe vaak het voorkomt in productieketens van producten die we in Nederland kopen, want echte cijfers ontbreken.

Sinds 2019 is in Nederland de Wet zorgplicht kinderarbeid waardoor bedrijven verplicht zijn om kinderarbeid in hun productieketen op te sporen, te voorkomen en aan te pakken. Veel bedrijven vragen bijvoorbeeld onafhankelijke derden om audits uit te voeren, en zoeken hun toeleveringsketens uit.

Als er kinderarbeid aan het licht komt, is de reactie van bedrijven vaak dat ze niks meer bij de desbetreffende leverancier willen kopen. Dat lijkt goed, maar voor arme gezinnen betekent het dat er dan geen geld meer is voor eten. Het gaat echt om eerste levensbehoeften. Als een fabriek sluit vanwege kinderarbeid, zijn kinderen dus ook de dupe.

Bedrijven kunnen beter het gesprek aangaan en bijvoorbeeld afspreken dat kinderen in stappen minder uren per week werken en meer uren per week naar school gaan. Dat kan alleen als je ook naar de kansen en het inkomen van de ouders kijkt. Pas als zij werk met een leefbaar loon hebben, kunnen de kinderen volop naar school.

Kinderarbeid is een complex probleem dat om een systematische oplossing tussen werkgevers, ouders, scholen en lokale overheden vraagt.

 

Meer binnen de rubriek Winkels en consumentenmarkt