'Iedereen verdient een bed om in te slapen en aan het werk te kunnen'

04 JAN 2024 08:04 | KaFra Housing

Dit is een expertquote van Frank van Gool, Founder mobile, KaFra Housing.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: COA: keten verder verstopt door gebrek aan opvang statushouders

Het niet kunnen huisvesten van statushouders vormt een aanzienlijk probleem. Dit is niet alleen nadelig voor hun eigen woonsituatie. Maar het heeft ook verstrekkende gevolgen voor de doorstroom binnen de asielopvang. Bovendien bemoeilijkt het de integratie. De maatschappelijke opgave van gemeenten is om statushouders op een goede manier te laten integreren in ons land. De oplossing kan liggen in een integrale aanpak op het gebied van wonen én werken. Een zogeheten woon- en werkcarrière waarin een statushouder stap-voor-stap integreert in Nederland.

Op meerdere plekken in Nederland vindt er een doorstoom-infarct plaats, waardoor statushouders niet kunnen doorstromen naar reguliere woningen. Statushouders blijven noodgedwongen in een AZC wonen, wat als gevolg heeft dat de hele asielketen vastloopt. Dit resulteert weer in onaanvaardbare situaties waarbij asielzoekers op stoelen of op de grond moeten slapen. Tijdelijke huisvesting in hotels of schepen is geen structurele oplossing. Statushouders dienen door te stromen naar fatsoenlijke woonplekken.

Onze benadering van het probleem is gericht op het creëren van mogelijkheden voor statushouders om te wonen en te werken. Flexwoonconcepten zijn hierin wel een duurzame oplossing. Een wooncarrière door de inzet van tijdelijke maar wel kwalitatieve goede huisvesting voor statushouders draagt bij aan het verlichten van de landelijke woningdruk en het vrijmaken van woningen voor de lokale markt.

Met minder dan 50 procent van de statushouders die na vijf jaar werk hebben, blijft integratie een uitdaging. Dit heeft niet alleen gevolgen voor henzelf, maar ook voor de samenleving in zijn geheel. Statushouders verdienen de kans om actief deel te nemen aan de arbeidsmarkt in plaats van afhankelijk te zijn van een uitkering. En om de taal te leren en hun talenten te benutten.

Er is een dringende behoefte aan een doeltreffende aanpak voor de opvang en integratie van statushouders. Laten we samenwerken om statushouders niet alleen een baan, maar ook een stabiele woonplek te bieden. Samen kunnen we het verschil maken en een positieve impact hebben op het leven van degenen die onze hulp het hardst nodig hebben. Juist door nieuwe woonruimte te faciliteren én statushouders uit de bijstand te halen en een baan aan te bieden, krijgen zij perspectief en een nieuwe toekomst.

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid