'Werkgevers moeten thuiswerkverzoeken serieus overwegen'

10 APR 2024 13:00 | DAS

Veel bedrijven worstelen nog altijd met de gevolgen van hybride werken. Werkgevers willen personeel toch weer vaker naar kantoor hebben. Personeel wil geen tijd meer verspillen aan reizen, maar zij kunnen hun eigen werkplek niet afdwingen.

Er bestaat geen absoluut recht op thuiswerken. Werknemers kunnen wel op grond van de Wet flexibel werken bij de werkgever een verzoek indienen om de arbeidsplaats te wijzigen. De werkgever overweegt vervolgens het verzoek en overlegt met de werknemer indien hij het verzoek afwijst. Er hoeven geen zwaarwegende belangen te zijn voor afwijzing, maar de werkgever moet het wel overleggen. Het is niet meer dan “a right to ask” voor de werknemer en “a duty to consider” voor de werkgever.

Sprake van werkweigering

Werkgevers mogen hun personeel dus vragen om volledig terug te komen naar kantoor of de werkvloer. Werknemers kunnen dat niet zomaar weigeren. Anders is er sprake van werkweigering. In de praktijk zal een verschil van mening niet vaak leiden tot ontslag. Veruit de meeste werkgevers en werknemers komen er onderling wel uit.

Belangen werkgever en werknemer afwegen

Komen werkgever en werknemer er niet samen uit? Dan zal wellicht een rechter een afweging moeten maken tussen meerdere belangen van werkgever en werknemer. De belangen die hierbij een rol spelen zijn bijvoorbeeld sociale cohesie, teambinding, kostenaspecten en efficiency.

Advies: leg afspraken vast

Overleg en begrip voor elkaars standpunt is de basis. Kijk enerzijds naar wat praktisch nodig is om de werknemer op een veilige manier zijn werk te laten doen. Kijk anderzijds wat nodig is voor de werkgever om efficiënter te kunnen werken. Maak vooral duidelijke afspraken met elkaar en kijk naar de mogelijkheden. Leg die afspraken vast in een document, zodat je daar altijd op terug kunt vallen.

Meer binnen de rubriek Arbeidsmarkt en ondernemen