'STAP-budget wordt onterecht gezien als kostenpost waarin gesneden kan worden'

28 APR 2023 13:27 | Goldschmeding Foundation

Dit is een expertquote van Peter Brouwer, Programmamanager Inclusieve Arbeidsmarkt, Goldschmeding Foundation.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Voorjaarsnota: kabinet stelt ‘bijna gratis’ kinderopvang uit en schrapt Stap-budget

Ontwikkeling is essentieel voor iedereen die mee wil blijven doen op de arbeidsmarkt. Daar heb je tijd en geld voor nodig, wat niet iedereen heeft of krijgt. Het STAP-budget voorzag hierin, maar wordt nu alweer geschrapt: een stap terug.

We zijn het erover eens dat het belangrijk is dat iedereen zich kan blijven ontwikkelen. Niet alleen voor de mensen zelf. Het is noodzakelijk voor een goed lopende economie. Jezelf ontwikkelen is echter niet voor iedereen mogelijk.

Het STAP-budget was een nieuwe regeling, waarmee onder andere mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt de mogelijkheid kregen zich te ontwikkelen. Het was een succes dat het beschikbare budget ruimschoots oversteeg, zoals blijkt uit de enorme vraag. En - nog belangrijker - het waren niet alleen hbo-/wo-opgeleiden, die eerder ook wel van andere regelingen gebruik maakten, maar ook veel mensen met een mbo-opleiding.

Blijkbaar werden er ook discutabele cursussen (aromatherapie, cryptovaluta) mee betaald. Uitwassen moeten natuurlijk voorkomen worden. Maar in plaats van het aanscherpen en verbeteren van een potentieel zeer succesvol instrument, wordt de hele regeling afgeschaft. Kabinet, heroverweeg deze stap achteruit alstublieft. En zie het budget voor een leven lang ontwikkeling niet als een kostenpost waarop bezuinigd kan worden, maar als investering in mensen en onze economie.

Meer binnen de rubriek Arbeidsmarkt en ondernemen