'Meer contact lost slechte integratie 'witte' Nederlanders op'

23 FEB 2024 13:40 | Movisie
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Hanneke Felten

Aanleiding:
Mensen met Nederlandse herkomst hebben meest gesegregeerde netwerk | CBS

Mensen met een Nederlandse herkomst hebben in verhouding weinig mensen met een andere herkomst in hun netwerk van buren, collega's, familie, huisgenoten en klasgenoten, blijkt uit een netwerkanalyse van het CBS. Deze ‘witte’ mensen zijn dus de slechtst geïntegreerde groep in Nederland. Dit probleem kwam eerder ook al uit onderzoek van het SCP naar voren en speelt dus al jaren. Dit is problematisch omdat onbekend onbemind maakt.

Discriminatie op woningmarkt en arbeidsmarkt

Groepen mensen waar je minder contact mee hebt, daar heb je vaak sterkere vooroordelen en stereotypen over. Dit gebrek aan contact vormt een belangrijke verklaring waarom discriminatie vanuit mensen zonder migratieachtergrond naar mensen met een migratieachtergrond zo vaak voorkomt op de woningmarkt en de arbeidsmarkt.

Sociaal contact

Cruciaal is dat op lokaal niveau, zoals in buurten en wijken, maar ook in het onderwijs wordt ingezet op contact en dan vooral tussen mensen zonder en met migratieachtergrond. In het dossier Wat werkt bij sociaal contact tussen mensen met verschillende religies en culturele achtergronden? van Movisie staan tips. Zoals: benadruk de gemeenschappelijke identiteit (voorbeeld: 'Wij zijn allemaal Amsterdammers'). En het legt uit waarom sociaal contact werkt, zoals dat het de empathie vergroot en de angst vermindert die mensen voelen ten opzichte van mensen uit andere culturele of religieuze groepen.

Gemeenschappelijk doel

Belangrijk is ook om de groepen Nederlanders zonder migratieachtergrond te bereiken die helemaal geen contact willen met mensen die een andere afkomst hebben dan zijzelf. Dit is een lastige opgave, maar wel degelijk mogelijk. Een voorbeeld is om samen te werken aan een gemeenschappelijk doel. Dit kan zorgen voor een goed contact, ook als mensen zeer negatief tegenover elkaar staan.

Lees meer hierover in dit KIS-artikel: Contact stimuleren bij en tussen mensen die daar niet voor open staan: hoe doe je dat? | KIS - https://www.kis.nl/artikel/contact-stimuleren-bij-en-tussen-mensen-die-daar-niet-voor-open-staan-hoe-doe-je-dat Voor meer informatie, neem contact op met de expert Hanneke Felten of met de communicatieadviseur Paul van Yperen. Bij overname van de tekst, altijd de naam van de organisatie (Movisie) vermelden.

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws