Genderkloof in uurtarieven onder hoogopgeleide zzp'ers

19 FEB 2024 08:34 | Knab

Vandaag publiceert Knab de resultaten van een grootschalig onderzoek naar de uurtarieven van ruim 10.000 zzp'ers. Opvallend is de genderkloof die vooral onder hoogopgeleide zelfstandigen duidelijk aanwezig is.  

Mannelijke zzp'ers met een masterdiploma hanteren gemiddeld een uurtarief dat 13% hoger is dan dat van hun vrouwelijke collega's met dezelfde opleiding en hetzelfde aantal jaar ervaring. Onder zzp’ers met een bachelordiploma is dat verschil zelfs 16%. Bij zzp’ers die geen studie hebben afgerond is het verschil veel kleiner; daar rekenen mannen gemiddeld een 4% hoger uurtarief dan vrouwen.  

Slecht beeld van elkaars uurtarief 

Vier op de tien zzp’ers geven aan een slecht beeld te hebben van de tarieven die hun concurrenten rekenen. Mogelijk verklaart die onwetendheid waarom – ondanks de kloof - het percentage hoogopgeleide vrouwen dat blij is met hun uurtarief (64%) nauwelijks verschilt van de mannen (65%). Van alle ondervraagde zzp’ers is 60% blij met hun uurtarief. 

Onderhandelvaardigheden spelen grote rol bij kloof 

Knab vroeg de zzp’ers in het onderzoek ook hoe goed ze zichzelf vinden in onderhandelen. Zes op de tien mannen beschouwt zichzelf hierin als goed tot zeer goed. Bij de vrouwen zijn dat er veel minder: vier op de tien. Mannen en vrouwen die zichzelf even goed vinden in onderhandelen, hanteren nagenoeg gelijke uurtarieven.  

Knab deelt vandaag de onderzoeksresultaten – inclusief een digitaal boekje met de uurtarieven van de vijftig grootste zzp-beroepen – met al z'n zakelijke klanten.  

Nadine Klokke, CEO van Knab, benadrukt de noodzaak van dit soort onderzoeken om de genderkloof aan te pakken: “We zien bij driekwart van de zzp-beroepen dat mannen een hoger uurtarief rekenen dan vrouwen in omstandigheden die verder vergelijkbaar zijn. Dat is onnodig en niet van deze tijd. Door dit soort concrete cijfers te delen hopen we zzp'ers financieel slimmer te maken en hen concrete handvatten te bieden om een uurtarief te vragen dat bij hen past.” 

* Knab verzamelde in december ’23 en januari ’24 de uurtarieven van 10.213 zelfstandig ondernemers via de eigen website en via ikwordzzper.nl * Het hele onderzoek kun je lezen op https://bieb.knab.nl/ondernemen/uurtarief-zzpers-in-2024-alle-relevante-cijfers-per-beroep-opleiding-en-ervaring Informatie uit het onderzoek mag worden overgenomen in een publicatie. * Knab verspreidt vandaag het Zzp Uurtarievenboekje onder ruim 280.000 zakelijke klanten. Daarin staan alle details van de 50 grootste zzp-beroepen. 80% van alle beroepen uit het onderzoek vallen onder deze 50 beroepen. Het uurtariefboekje is te downloaden via bovenstaand artikel. * Op zoek naar specifiekere data of behoefte aan contact met specifieke respondenten? Neem contact op met: Yolanda Bobeldijk 020 - 303 16 99 | pers@knab.nl * De vragen uit het onderzoek zijn te vinden via https://survey.usabilla.com/live/s/65772a9f38c2b00e3b02aa71 * Interesse om een keer de stemming te peilen onder ruim 200.000 zzp'ers? Neem contact op via casper.zwart@knab.nl

Meer binnen de rubriek Arbeidsmarkt en ondernemen