Medische organisaties: Seksuele gezondheid en rechten in het gedrang

23 NOV 2023 15:13 | Koninklijk Instituut voor de Tropen

Vijftien Nederlandse medische beroepsorganisaties doen een dringende oproep voor de versterking van het onderwijs over Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR) in medische curricula op universiteiten en hogescholen.

SRGR onder druk

Volgens de organisaties staan SRGR onder druk door ongelijkheid in de geboortezorg, toenemende weerstand tegen seksuele voorlichting, en een groeiende anti-abortus beweging. Ook in Nederland ervaren burgers barrières in de toegang tot kwalitatief goede, onbevooroordeelde en op mensenrechten gebaseerde zorg en voorlichting. Zorgverleners, waaronder artsen en verpleegkundigen, laten hun persoonlijke opinie soms prevaleren boven het recht op zorg. Ook komt zorg soms in het gedrang vanwege de hoge werkdruk, zoals bijvoorbeeld het geval is bij abortus en het preventief gebruik van hiv-remmers. 

Versterking kennis SRGR essentieel 

Zorgverleners hebben een cruciale rol in het leveren van preventieve zorg, die juist bij SRGR-thema’s zo van belang is, en ernstige complicaties kan voorkomen. Denk hierbij aan ongewenste zwangerschap, hiv, soa's en seksueel geweld. Het is daarom van essentieel belang dat zorgverleners in een vroeg stadium van hun loopbaan kennis opdoen en een kritische denkhouding ontwikkelen met betrekking tot (hun rol in) maatschappelijk medische vraagstukken en ontwikkelingen op het gebied van SRGR. Aldus de vijftien medische beroepsorganisaties.

In navolging van internationale organisaties beargumenteren de vijftien Nederlandse organisaties dat het onderwijs over SRGR verder zou moeten gaan dan biomedische en klinische wetenschappen alleen. Zij pleiten voor onderwijs over publieke gezondheid en zaken als toegang tot zorg, nationale en internationale wet- en regelgeving, mensenrechten, ethiek, gender en seksualiteit, interculturaliteit, intersectionaliteit, reflectie op het eigen waardensysteem en reguleringen en verplichtingen in het geval van gewetensbezwaren.

Oproep

De organisaties doen een oproep aan 

1. Onderwijsinstellingen om de curricula van Nederlandse medische opleidingen aan te passen op het punt van seksuele reproductieve gezondheid en rechten, opdat de toegang en kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg erop vooruit gaat. 

2. Medische beroepsverenigingen en studentenorganisaties om vakgroepen en faculteiten verantwoordelijk te houden voor de revisie van het SRGR hoofdstuk in de opleiding.

Namens de volgende vijftien organisaties:

International Federation of Medical Students Association (IFMSA - NL)

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) 

Koepel Artsen Maatschappij + Gezondheid (KAMG) 

Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NGvA)

Werkgroep Artsen Seksuele gezondheid (WASS) van de Nederlandse Vereniging voor Infectieziektebestrijding

Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS)

NHG seksHAG - expertisegroep NHG soa hiv en seksualiteit

NHG ugynHAG - kaderartsen urogynaecologie 

Werkgroep Huisartsen Internationale Gezondheidszorg (WHIG)

Nederlandse Vereniging voor Tropen Geneeskunde (NVTG)

Vereniging Assistenten Gynaecologie en Obstetrie (VAGO)

Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen (LOVAH)

European Network of Trainees in Gynaecology and Obstetrics (ENTOG)

KIT Royal Tropical Institute (KIT)

Vertegenwoordigers van medische beroepsorganisaties op het Europees Congres over Tropische Geenskunde en Internationale Gezondheid in Utrecht, 23 november 2023

 

Voor meer informatie zie de Call to Action: https://www.kit.nl/call-to-action-versterking-van-srgr-onderwijs-in-medische-curricula/

Meer binnen de rubriek Zorg