Wegvallen studiebeurzen treft opleiding gezondheidwerkers in ontwikkelingslanden

29 JAN 2024 15:50 | Koninklijk Instituut voor de Tropen

Wegvallen studiebeurzen treft opleiding gezondheidwerkers in ontwikkelingslanden.

Het Orange Knowledge Programme (OKP) stopt. Jarenlang bood het beurzenprogramma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de mogelijkheid voor cursisten uit ontwikkelingslanden te studeren aan Nederlandse kennisinstellingen. Aan het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) volgden jaarlijks tientallen gezondheidswerkers uit die landen met een OKP beurs een opleiding.

Het wegvallen van de OKP beurzen betekent een einde aan een periode van ruim 60 jaar medefinanciering door de overheid van KIT’s opleidingsprogramma. In die periode hebben vanuit alle windstreken duizenden gemotiveerde en ambitieuze gezondheidswerkers, waaronder dokters, verplegers, verloskundigen en farmacologen, de kans gekregen vaardigheden en kennis te verwerven, en die bij terugkeer in hun land in te zetten om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren. In de loop van de jaren heeft KIT gefaciliteerd in het tot stand komen van een levendig, hecht en wereldomspannend netwerk van KIT alumni die bijdragen aan mondiale gezondheidszorg.

De Zambiaanse Sharon Kapambwe is daarvan een goed voorbeeld. “Studeren aan het KIT was de beste beslissing van mijn leven,” zegt ze. “Het veranderde mijn kijk op ziekte en patiënten. Ik leerde over de essentie en kernwaarden van Public Health en over beleid. Achteraf gezien bereidde de opleiding mij perfect voor op mijn huidige werk.” In 2008 behaalde Kapambwe haar Masters aan het KIT, vandaag de dag bekleedt ze een hoge positie bij de Wereldgezondheidsorganisatie waar ze in Afrika op regionaal niveau beleidsadviezen geeft over preventie en behandeling van baarmoederhalskanker.

Lisanne Gerstel, teamleider onderwijs, benadrukt: “KIT's onderwijsprogramma's op het gebied van mondiale en publieke gezondheid zijn leidend in Nederland en ver daarbuiten. Daarnaast is de kruisbestuiving tussen Nederlandse artsen en gezondheidswerkers uit lage- en middeninkomenslanden die samen een opleiding volgen een groot goed. In een voortdurend veranderende context van mondiale gezondheid leren beide groepen iedere keer weer veel van elkaar.”

Het wegvallen van de OKP beurzen zal op korte termijn leiden tot minder studenten uit landen waar deze juist het verschil kunnen maken voor de gezondheidszorg. Maar het betekent niet het einde van de opleiding, integendeel: “We blijven investeren in ons onderwijsprogramma," zegt KIT CEO Henri van Eeghen. “Onze nieuwe Master in Public Health & Health Equity geeft aan dat we voortdurend vernieuwen”.

Sinds een aantal jaren werft KIT fondsen voor een eigen scholarship-programma. De vraag naar beurzen om een opleiding aan het KIT te kunnen volgen blijft namelijk onverminderd groot. Door het wegvallen van de OPK beurzen zet KIT haar eigen fondsenwerving voor studiebeurzen in een hogere versnelling. Lees meer hierover: https://www.kit.nl/kit-scholarship-fund/.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laurens Nijzink, perswoordvoerder KIT. L.nijzink@kit.nl, +31 6 14585456

KIT’s CEO, Henri van Eeghen, evenals Lisanne Gerstel, teamleider Onderwijs, zijn graag bereid toelichting te verschaffen over de consequenties van het schrappen van gesubsidieerde studiebeurzen.

Meer over OKP:

Het Orange Knowledge Programme (OKP) van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, beheerd door Nuffic, is al jaren een belangrijk programma voor het bevorderen van de capaciteit, kennis en kwaliteit van individuen en instellingen in het hoger en beroepsonderwijs.

Het OKP programma heeft een groot aantal gezondheidsprofessionals uit lage inkomenslanden ondersteund om een Master of Public Health of korte cursussen te volgen aan het KIT met een Orange Knowledge beurs, waardoor zij de kennis en vaardigheden hebben om bij te dragen aan het verbeteren van de gezondheid in hun gemeenschappen en wereldwijd. Voor het academisch jaar 2024-2025 zullen er geen beurzen worden verstrekt.

Meer over Onderwijs aan het KIT:

Het KIT presenteert de nieuwe Master in Public Health and Health Equity (MPH-HE). Dit nieuwe masterprogramma van het KIT en de Vrije Universiteit Amsterdam is een mid-career masteropleiding die in september 2024 van start gaat. Het is een fusie van de Master of Public Health en de Master in International Health en combineert ervaring die teruggaat tot 1963 met nieuwe inzichten en aangepast aan het veranderde landschap van de volksgezondheid. De MPH-HE richt zich specifiek op professionals in het midden van hun carrière die een belangrijke bijdrage willen leveren aan wereldwijde gezondheidsresultaten. Gecoördineerd door de Nederlandse Vereniging van Tropische Geneeskunde (NTVG) volgen sinds jaar en dag Nederlandse studenten geneeskunde, als onderdeel van hun curriculum, cursussen aan het KIT, samen met hun collega’s uit lage- en middeninkomenslanden.

KIT studenten uit alle windstreken

Studenten aan het KIT komen uit alle windstreken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met perswoordvoerder KIT Laurens Nijzink: L.nijzink@kit.nl, +31 6 14585456. Ook interviewverzoeken voor CEO Henri van Eeghen en teamleider onderwijs lopen via hem. KIT Royal Tropical Institute is an independent centre of expertise, entrepreneurship, and hospitality dedicated to sustainable development. Guided by the Sustainable Development Goals (SDGs) of the United Nations, we assist governments, non-governmental organisations (NGOs), and private corporations around the world to build inclusive and sustainable societies. Our experts provide research, training, and advisory services focussing on global health, economic development, and gender.

Meer binnen de rubriek Onderwijs