KIT prominent aanwezig op ECTMIH, de Europese conferentie voor Global Health in Utrecht

17 NOV 2023 12:22 | KIT Royal Tropical Institute

Bosbranden, overstromingen, orkanen, hittegolven en droogte, we zagen ze op ongekende schaal afgelopen jaar. De extreme weersomstandigheden veroorzaakten vele slachtoffers. De noodzaak tot urgente en concrete maatregelen tegen verdere klimaatverandering en degeneratie van ons leefmilieu deed zich nog nooit zo sterk voelen.

Ingrid Zuleta, expert verbonden aan het KIT Royal Tropical Institute, zegt: “We moeten er alles aan doen om klimaatrechtvaardigheid te bereiken door wereldwijd ambitieuze en gelijkwaardige partnerschappen aan te gaan”. Hiermee verwoordt zij de centrale boodschap die de vele deelnemende KIT experts naar voren zullen brengen op de Europese conferentie voor Global Health in Utrecht, ECTMIH2023.

Deze boodschap sluit nauw aan bij het besef dat onze gezondheid direct samenhangt met de gezondheid van onze planeet. Dit is tevens het thema van ECTMIH2023: vormgeven aan een toekomst van gelijkwaardige en duurzame planetary health.

Tijdens ECTMIH2023, dat loopt van maandag 20 november tot en met donderdag 23 november 2023, draagt KIT bij met expertise en kennis om tot een beter begrip te komen van de connecties tussen tropische geneeskunde, Global Health en het opkomende veld van planetary health. 

Een belangrijke focus van KIT is onderzoek naar gezondheidssystemen in fragiele contexten en conflictgebieden. Experts van KIT’s onlangs gelanceerde Centre for Health Systems in Fragile and Conflict Affected Settings zullen een aantal presentaties voor hun rekening nemen.

KIT organiseert 11 sessies en houdt 19 presentaties. Voor de gehele KIT bijdrage aan ECTMIH2023 zie onze brochure.

De zondag voorafgaand aan de conferentie organiseert KIT twee sessies tijdens de ECTMIH Academy. De dag na de conferentie, vrijdag 24 november, organiseren we in ons historische monument in Amsterdam een Power of Knowledge paneldiscussie getiteld “Enacting climate action and response through meaningful partnerships”. Conversaties die we begonnen zijn op de conferentie kunnen we voortzetten tijdens de Power of Knowledge paneldiscussie. We zullen in gaan op de rol die bedrijven en organisaties spelen in klimaatactie en maatregelen. Het centrale vraagstuk hoe we klimaatrechtvaardigheid kunnen bereiken met ambitieuze en gelijkwaardige partnerschappen zal ook besproken worden.

Voor en na de paneldiscussie bestaat de mogelijkheid een rondleiding te krijgen door het historische KIT gebouw. Deze Getuige in Steen tour ondervraagt het koloniale verleden van het pand aan de hand van 14 kunstwerken in en rondom het gebouw. Beide evenementen zijn vrij toegankelijk maar registratie is vereist. Dit kan hier.

Over het KIT

Het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) is een kenniscentrum, hospitality venue en bedrijfslocatie voor duurzame ontwikkeling in Amsterdam. Geïnspireerd door de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties, zien wij het als onze missie om bij te dragen aan een inclusieve en duurzame wereld. Ons kenniswerk richt zich op het realiseren en meten van impact op het gebied van gezondheidszorg, gendergelijkheid, en duurzame economische ontwikkeling. Het historische KIT-gebouw huisvest o.a. een expertise- en opleidingscentrum, faciliteiten voor conferenties en evenementen, een café-restaurant, en het KIT Hotel in een apart gebouw. We zijn ook de thuisbasis van SDG House: een community van experts, sociale ondernemers en NGO's. Er werken op het KIT inmiddels meer dan 1500 mensen bij zo'n 70 bedrijven en organisaties.

Meer binnen de rubriek Zorg