Staatpraat - Eén jaar Staat van de Uitvoering

03 JAN 2024 15:18 | Stichting ICTU

18 januari 2023 was de aanbieding van de eerste Staat van de Uitvoering aan de Tweede Kamer. Op 18 januari 2024, precies één jaar later, organiseren we Staatpraat. Een symbolisch moment om met elkaar de balans op te maken. Wees welkom in Nieuwspoort en praat mee over de inhoud van de Staat 2024!

Meld je hier aan.

In de eerste Staat van de Uitvoering deden uitvoeringsorganisaties vijf concrete oproepen aan politiek en beleidsmakers om samen de publieke dienstverlening toekomstbestendig te maken. Wat is de stand van zaken één jaar later? Welke acties lopen er? Zien we verandering? Welke fundamentele verbeteringen zijn nodig? Daarover gaan we graag in gesprek. De resultaten nemen we mee in voorbereiding van de Staat van de Uitvoering 2024.

De belangrijkste conclusie van de eerste Staat van de Uitvoering betrof de complexiteit van de wetgeving en de stapeling van nieuw beleid. Veel wetgeving sluit bovendien niet aan bij de leefwereld van burgers. Gegevensuitwisseling verloopt moeizaam en IT-systemen zijn deels verouderd. Bij het opstellen van beleid krijgt de uitvoerbaarheid te weinig aandacht. En het werk wordt arbeidsintensiever in een krapper wordende arbeidsmarkt.

Sprekers

Abdeluheb Choho - algemeen directeur RVO en voorzitter stuurgroep Staat van de Uitvoering

Mitchell Hendriks - voorzitter FUTUR en senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Erik-Jan van Dorp: een structureel betere Rijksdienst

Wat is er nodig voor structurele verbetering van de Rijksdienst? Erik-Jan van Dorp, universitair docent bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht, presenteert zijn onderzoek naar zeven verbetervoorstellen van wetenschappers en andere experts. Voorstellen die wijzigingen in de organisatiestructuur of institutionele omgeving omvatten. Welke achten publieke managers het meest kansrijk? Van Dorp deelt de resultaten.

Zeger van der Wal: leiding geven aan uitvoering

Hoe vertalen topbestuurders van uitvoeringsorganisaties Haagse beleidswensen? Prof. dr. Zeger van der Wal is Ien Dales Hoogleraar aan de Universiteit Leiden en het CAOP en Universitair Hoofddocent aan de National University of Singapore. Tijdens Staatpraat deelt hij de resultaten van het onderzoek dat hij deed over de leiding van de uitvoering.

Panel

Inge van Dijk, Nederlandse politica. Namens het CDA is zij sinds de verkiezingen van 2021 lid van de Tweede Kamer. Van Dijk had tussen 2001 en 2018 een zetel in de gemeenteraad van het Noord-Brabantse Gemert-Bakel. In dat laatste jaar werd zij daar wethouder. Ook was zij voorzitter van CDA Brabant van 2015 tot 2020.

Sandra van Thiel, hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit. Zij was eerder hoogleraar Publiek Management aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Van Thiel is een toonaangevend onderzoeker op het gebied van uitvoeringsorganisaties en hun relatie met de politiek en overheid. Haar onderzoek maakt gebruik van inzichten uit de bestuurskunde, rechten, economie, bedrijfskunde en psychologie, en draagt bij aan het publiek debat.

Demi van Leeuwen, teamleider detentie & re-integratie (D&R), bij de Divisie Gevangeniswezen / Vreemdelingenbewaring, DJI. Deze jonge ambtenaar was projectleider van de uitbreiding van informatieuitwisseling over het re-integratietraject van gedetineerden en risicogegevens tussen DJI, gemeenten en reclassering. Ze is een van de oprichters van Jong DJI, dat erop gericht is bij te dragen aan een toekomstvaste organisatie onder het mom van binden, boeien én behouden. Demi studeerde Criminologie en Crisis & Security Management aan de Universiteit Leiden.

Waar: Nieuwspoort

Wanneer: donderdag 18 januari 17.00 – 19.00u

  • De inloop is vanaf 16.30 uur. Kom op tijd i.v.m. de beveiligingscheck bij de entree van Nieuwspoort.
  • Na afloop van Staatpraat is er een buffet voor alle deelnemers.


Voor wie: Deelnemers aan eerdere reflectiesessies, andere belanghebbenden vanuit overheid en bedrijfsleven, politici, jongeren, burgers en ondernemers, netwerkorganisaties, journalisten en andere belangstellenden.

Dagvoorzitter: Tom Jessen

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid