VBO Makelaar pleit voor financieringseis bouwkundige keuring

18 JUN 2018 10:14 | VBO Makelaar

Begin dit jaar is het voorbehoud bouwkundige keuring standaard opgenomen in de koopovereenkomst. Maar nog steeds strepen veel kopers deze bepaling weg om meer kans te maken op de woning van hun keuze. VBO Makelaar wil de koper beter beschermen tegen ernstige gebreken aan de woning of hogere herstelkosten dan geraamd. De brancheorganisatie pleit er daarom voor dat banken een bouwkundige keuring gaan eisen voor financiering van de woning. Als een bouwkundige keuring de norm wordt bij financiering, dan biedt het afzien van keuring geen voordeel meer in het onderhandelingsproces. Alle partijen moeten dan wel kunnen vertrouwen op een kwalitatief hoogstaande keuring.

 

De bouwkundige keuring opnemen in het hypotheekproces biedt niet alleen de koper maar ook de verkoper en de financier voordelen. De koper wordt beschermd tegen een potentiële miskoop en krijgt gelijke kansen in de wedloop bij een woningaankoop. De verkoper voldoet ruimschoots aan de meldplicht door de kwaliteit van de woning transparant te maken, aansprakelijkheid voor mogelijke gebreken wordt voorkomen. De bank dekt het financieringsrisico verder af en krijgt meer inzicht in de bouwkundige staat van het onderpand.

Hans van der Ploeg RAE RT, directeur VBO Makelaar: “We hebben inmiddels 2,1 miljoen woningen ouder dan 30 jaar en woningen in meerdere geografisch zwakke gebieden die kwetsbaar zijn voor gebreken. En ook bijvoorbeeld het gebruik van materialen als asbest is waardebepalend. Een bouwkundige keuring moet daarom de norm worden bij het koopproces. Dit is alleen mogelijk als financiers de eis voor een bouwkundige keuring opnemen in het hypotheekproces. Hiervoor wil VBO Makelaar het gesprek aangaan met de overheid, financiers, makelaars en taxateurs.”

Register bouwkundig inspecteurs

Het is bij een financieringseis voor alle partijen van belang dat de bouwkundige keuring uniform, van hoge kwaliteit en nooit arbitrair is. VBO Makelaar pleit voor gecertificeerde bouwkundig inspecteurs die worden geregistreerd in het onlangs opgerichte register NRBI en validatie van de bouwkundige rapporten. Zelfregulering, een beroeps- en gedragscode en tuchtrecht kunnen het vak van de bouwkundig inspecteurs verder uniformeren en professionaliseren.

De bouwkundige keuring is vrijdagmiddag 22 juni a.s. ook onderwerp van gesprek tijdens de paneldiscussie tussen stakeholders op het VBO-congres NeVaCon in de Midden Nederland Hallen in Barneveld.

VBO Makelaar

VBO Makelaar is een brancheorganisatie voor makelaars, taxateurs en verhuurspecialisten. Met ruim 1.100 leden is VBO Makelaar in geheel Nederland vertegenwoordigd. VBO Makelaar heeft naast een sectie Wonen, ook aparte secties Bedrijfsmatig Vastgoed en Landelijk en Agrarisch  Vastgoed.

Voor meer informatie, het position paper bouwkundige keuring en/of interviewverzoeken met de heer J.O. van der Ploeg RAE RT kunt u contact opnemen met VBO Makelaar, Gildeweg 13, Nootdorp. Tel: 070 345 87 03/voorlichter Hans Van den Heuvel, 06 412 63 747/perscoördinatie Patricia Dieben, e-mail: patricia.dieben@vbo.nl; www.vbomakelaar.nl/pers.

Meer binnen deze rubriek