VBO: huurbemiddelaars moeten naar een hoger niveau

01 JUL 2022 06:00 | VBO

Inschrijving huurregister, goed werkend tuchtrecht en software voor objectieve selectie huurders

Uit de publicatie van de tweede landelijke monitor discriminatie bij woningverhuur blijkt opnieuw dat kandidaat-huurders significant veel op hun achternaam worden gediscrimineerd. VBO roept huurbemiddelaars op om zich van deze werkwijze te distantiëren. Een zeer minimaal lichtpuntje in het rapport is dat discriminatie bij VBO-leden minder voorkomt, maar ook hier is nog veel werk te doen. VBO lanceerde reeds vorig jaar een plan dat steunt op drie pilaren: Een verplichte registratie van huurbemiddelaars bij het huurregister van SCVM, een goed werkend tuchtrecht én een softwaresysteem dat potentiële huurders selecteert op basis van objectieve en relevante criteria zoals werk, inkomen en gezinssamenstelling.

Hans van de Ploeg, directeur VBO: “Als we discriminatie écht willen aanpakken, staan wij als vereniging in de startblokken. Nu zijn echter de burgemeesters en wethouders aan zet om met ons aan tafel te gaan om de huurmarkt aan een hogere standaard te houden. We hebben eerder aangetoond op de koopwoningenmarkt dat makelaars van goede wil zijn om de markt eerlijker en transparanter te maken door samen met minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting het automatisch biedlogboek Eerlijk Bieden te verplichten. Dat verschil kunnen we ook maken voor de huurmarkt.”

Discriminerende verzoeken

De huurmakelaar heeft te maken met verhuurders die discriminerende verzoeken afschuiven op de makelaar. Niet alle makelaars zijn zeker genoeg om deze discriminerende verzoeken ronduit af te wijzen, dit betekent echter niet dat alle getoetste makelaars hier ook daadwerkelijk voor openstaan, zo blijkt uit de onderzoeksresultaten. “We lezen in de Kamerbrief dat de minister veel meer met de Antidiscriminatie-voorzieningen en brancheorganisaties wil samenwerken. Dat doen wij natuurlijk al langer én dat mag van ons betreft intensiever. Dit is ook nodig want het kan niet zo zijn dat die huurmakelaars die op dit moment al hun uiterste best doen om in alle vanzelfsprekendheid alle discriminerende verzoeken te weigeren, hier vervolgens zélf de dupe van worden omdat gemeentes en het Rijk niet komen met wetgeving. Wij hopen dat de wet ‘Goed Verhuurderschap’ hier écht verandering in brengt.” Aldus van der Ploeg.

Over VBO

VBO is de onafhankelijke brancheorganisatie van makelaars, taxateurs en verhuurbemiddelaars. Wij strijden voor een stabiele, eerlijke en transparante vastgoedmarkt. Daarom brengen we belanghebbenden en belangen in de markt bij elkaar. Omdat wij geloven dat die het beste functioneert als iedereen in openheid en gelijkwaardigheid samenwerkt. Zo sturen we met en voor onze 1.350 aangesloten professionals continu aan op verandering en verbetering. En daarom bieden we onze leden de kennis en tools waarmee ze hun klanten het best kunnen bedienen. Zodat iedereen profiteert van een goed functionerende woning- en vastgoedmarkt: Kopers en verkopers. Huurders en verhuurders. Projectontwikkelaars en overheden.

Voor meer informatie en/of interviewverzoeken kunt u contact opnemen met: VBO, Sandra Kers, Manager Communicatie, tel: 06 27 08 67 12 of via e-mail: sandra.kers@vbo.nl  

Meer binnen de rubriek Regionale overheid