Diploma’s voor eerste studenten Beroepsopleiding Personenschade

15 FEB 2023 11:05 | Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht B.V.

Het eerste studiejaar van de nieuwe Beroepsopleiding Personenschade, opgezet voor en door de letselschadebranche zelf, zit er alweer op. De schriftelijke en mondelinge toetsen zijn achter de rug, de diploma-uitreiking is morgen. Dan telt de branche als alles goed gaat veertien gloednieuwe letselschadespecialisten, opgeleid volgens een nieuw programma, door docenten uit de beroepsgroep zelf: belangenbehartigers, verzekeraars, herstelgerichte dienstverleners.

“Ze zijn het afgelopen studiejaar enorm gegroeid”, stelt Ivonne van Delft, een van de hoofddocenten van de opleiding. In het dagelijks leven is zij regiomanager Oost van letselschadebureau JBL&G, een van de grondleggers van de nieuwe studie. “Er is echt best veel gebeurd met die mensen, dat kun je duidelijk zien. Ik ben ook echt wel trots op wat we hebben bereikt.”

De driejarige deeltijdopleiding op hbo-niveau is op 31 januari 2022 begonnen met veertien studenten: zeven belangenbehartigers en zeven verzekeraars. In juni en september vorig jaar begon de eerste leergang opnieuw voor nieuwe groepen. Bij de deelnemers wordt een mix gezocht van WA-verzekeraars, WA-expertisekantoren, belangenbehartigers en herstelgerichte dienstverleners, om zodoende een evenwichtige opleiding te kunnen realiseren. Dit sluit aan op de filosofie dat deelnemers vanuit verschillende perspectieven naar casuïstiek moeten leren kijken, en zich kunnen verplaatsen in een partij met een ander belang.

Olievlekeffect

“Wat je als resultaat ziet, is dat er onder deze mensen nu al veel meer telefonisch wordt overlegd, er wordt gezamenlijk gezocht naar een oplossing tussen de diverse disciplines: hartstikke mooi natuurlijk! Het gaat nog heus niet altijd goed, er blijven altijd wel discussies, maar wel gewoon met open vizier. Helaas gaat het nu om nog maar veertien mensen. Voordat de hele branche een keer zo ver is … Ik hoop wel op een soort van olievlekeffect.”

Voor de kersverse gediplomeerden komt er een op zichzelf staand tweede leerjaar. Daarnaast komen er vervolgmodules voor diverse specialisaties, bijvoorbeeld medische aansprakelijkheid en overlijdensschade. “Het tweede jaar is een verdiepingsjaar, waarin we meer ingaan op zwaar letsel. Die is dus ook heel geschikt voor mensen die al wat langer bezig zijn, het is een wat bredere doelgroep dan het eerste jaar. Het lesprogramma wordt op dit moment ontwikkeld. Ikzelf vind bijvoorbeeld dat de eeuwige BGK-discussie ook in leerjaar 2 aan de orde moet komen. Daar bestaan nog steeds veel te langdurige en daarmee kostbare discussies over en ik ben van mening dat hiervoor meerdere oplossingen kunnen worden bedacht.”

Teammodel

Hoewel het haar maar veel te langzaam gaat, met slechts veertien studenten in deze eerste lichting, heeft Van Delft toch goede hoop voor de toekomst: “Je ziet het alleen al aan deze groep. Het waren natuurlijk allemaal vreemden van elkaar, maar het is nu een heel hechte groep geworden. Dat vind ik mooi om te zien gebeuren. Ik vind het vooral geweldig dat ze allemaal het teammodel hebben omarmd, daar ben ik trots op, dat begrip heb ik zelf gelanceerd. Na het toernooimodel moest het een harmoniemodel worden, maar wij zijn meteen overgestapt naar het teammodel. En dat werkt! Ze vinden het ook echt leuk als ze een ‘zaak’ tegen elkaar hebben, want dan weten ze in ieder geval dat het gedachtegoed van de ander hetzelfde is, dat je het sámen moet doen.”

Grondleggers van de Beroepsopleiding Personenschade zijn (in alfabetische volgorde): Aegon, Allianz, a.s.r., Asselbergs & Klinkhamer Advocaten, Athenos, De Goudse, DEKRA, Flyct, Hofmans Letselschade, JBL&G, Justiz, Kracht! Letselschade, LetselVerhalen, Mooyman & Partners, Nationale Nederlanden, Nostimos, Raasveld Expertise, Radar, TVM, Unigarant, Univé, Wijs Letselschade.

Ivonne van Delft van JBL&G, een van de hoofddocenten van de nieuwe opleiding. Foto: JBL&G

 

Meer binnen deze rubriek