Zorgverzekering opnieuw duurder in 2024: tot 468 euro prijsverschil

13 NOV 2023 08:42 | Zorgwijzer

Nederlanders moeten komend jaar dieper in de buidel tasten voor hun zorgverzekering. Een basispolis kost in 2024 gemiddeld 147,35 euro per maand, wat 9 euro meer is dan nu. Opvallend zijn de toegenomen prijsverschillen tussen zorgverzekeringen. Tussen de goedkoopste en duurste optie zit een gat van 468 euro op jaarbasis, blijkt uit een analyse van Zorgwijzer. 

Hoewel de Miljoenennota een verwachte stijging van bijna 12 euro per maand aangaf, blijken de definitieve cijfers iets gunstiger met een gemiddelde toename van 9 euro per maand. Desondanks is 2024 getuige van een van de grootste stijgingen in zorgpremies ooit, zij het iets lager dan de stijging van 10 euro per maand aan het begin van 2023.

Zorgverzekeraars geven aan dat de zorgverzekeringen duurder uitvallen als gevolg van inflatie en kostenstijgingen in de zorg. In veel zorg-CAO’s zijn de salarissen verhoogd. Dat wordt doorgerekend in de premies van verzekerden. 

Grootste stijgers

Een paar zorgverzekeraars springen eruit met aanzienlijke premiestijgingen voor volgend jaar. De naturaverzekering van Zekur voert de lijst aan met een verhoging van maar liefst 24,35 euro per maand. Gevolgd door Stad Holland (+ 14,50 euro per maand) en a.s.r., wiens premies variëren tussen een toename van 12,45 tot 14,45 euro. Just, een onderdeel van CZ, kondigt een stijging aan van 13,05 euro per maand, terwijl DSW de premie verhoogt met 11,50 euro per maand. Bij VGZ, Menzis en onderliggende labels stijgt de zorgpremie het minst.

Minder korting bij hoger eigen risico

Een merkbare trend is dat diverse verzekeraars de kortingen hebben verminderd voor klanten die kiezen voor een vrijwillig hoger eigen risico. Bij bepaalde verzekeraars is de maximale maandelijkse korting nu teruggebracht tot slechts 6 euro. Er is onder verzekeraars en het ministerie van VWS ook discussie over het eventueel afschaffen van het vrijwillige eigen risico, vanwege de impact op de solidariteit binnen het zorgstelsel.

Prijsverschillen groter

De duurste basisverzekering komt komend jaar op naam van a.s.r. en kost 170,95 euro per maand bij een eigen risico van 385 euro. Daartegenover staat de voordeligste basispolis van FBTO, die in 2024 131,95 euro per maand kost. Dit resulteert in een significant maandelijks prijsverschil van 39 euro, wat neerkomt op 468 euro op jaarbasis.

Koen Kuijper, verzekeringsexpert bij Zorgwijzer, benadrukt het belang van zorgvuldige overweging bij het kiezen van een zorgverzekering. Hij waarschuwt voor de potentiële valkuilen van 'goedkope' zorgverzekeringen: "Sommige verzekeraars stellen beperkende voorwaarden, zoals een beperkter netwerk van gecontracteerde ziekenhuizen of lagere vergoedingen voor zorgaanbieders zonder contract. Dit verklaart deels de grote variatie in premies."

Toch liggen er kansen voor consumenten, legt Kuijper uit: "Als je al jarenlang bij dezelfde zorgverzekeraar zit en er niet naar hebt omgekeken dan bestaat de kans dat je een te uitgebreid pakket hebt en teveel betaalt."

Verzekerden hebben tot de jaarwisseling de tijd om te veranderen van zorgverzekering. Bij een overstap wordt de oude polis automatisch beëindigd.

Meer binnen de rubriek Zorg