€150.000 aan fondsen beschikbaar tijdens Pride Amsterdam 2024

18 JAN 2024 10:50 | Stichting Pride Amsterdam

#TOGETHER: steun voor nieuwe initiatieven en aankleding boten

Het thema van Pride Amsterdam is #TOGETHER. Om dit kracht bij te zetten is een bedrag beschikbaar van €150.000. Iedereen die activiteiten wil organiseren tijdens Pride Amsterdam kan tot 1 maart aanstaande een aanvraag doen voor ondersteuning. Naast budget, zijn er ook faciliteiten beschikbaar. Voorwaarde is dat een initiatief bijdraagt aan de emancipatie, zichtbaarheid en/of empowerment van onze community. 

“Onze ‘call for concepts’ heeft vorig jaar voor een flink aantal succesvolle aanvragen gezorgd. Zo hebben we in 2023 activiteiten mogelijk gemaakt voor vluchtelingen, statushouders, trans en non-binaire personen en mensen met een fysieke/mentale uitdaging. Wij zijn dan ook trots dat we het budget dit jaar met €25.000 hebben kunnen verhogen dankzij onze partners,” aldus Lucien Spee de Castillo Ruiz, directeur Pride Amsterdam.

Call for concepts Pride Amsterdam 2024

Pride vindt dit jaar plaats van 27 juli t/m 4 augustus. Voor activiteiten van derden die bijdragen aan onze emancipatie en/of empowerment is €75.000 beschikbaar en ruimtes in onze Pride Hub aan de Wibautstraat. Ruimtes zijn inclusief licht, geluid en audiovisuele apparatuur en hebben een capaciteit van 20-300 personen. Organisaties die in aanmerking willen komen worden uitgenodigd om voor 1 maart 2024 een aanvraag te doen. Een aanvraagformulier is te vinden op; https://pride.amsterdam/subsidie

Zichtbaarheidsfonds

Zaterdag 3 augustus zal voor de 27e keer varen en om de Canal Parade toegankelijk te houden voor organisaties uit onze community betalen zij slechts een fractie van de kostprijs en is hun inschrijfgeld sinds 2014 niet gestegen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de bedrijven die meevaren en waarvoor maximaal 20 plekken beschikbaar zijn. Deze bedrijven stellen daarnaast gezamenlijk €75.000 ter beschikking waar deelnemers uit de categorieën 3/4/10 en 11 een bijdrage kunnen aanvragen van maximaal € 5,000 voor de aankleding van hun boot. De aanvraag dient voor 1 maart binnen te zijn en mag niet meer dan 50% van de totale kosten betreffen. 

Thema 2024: #TOGETHER

In een polariserende samenleving komt de LGBTQIA+ community soms onbedoeld tegenover elkaar te staan. Maar juist in deze tijd waarin regenboog-identiteiten (inter)nationaal onder druk staan en we vrijheden verliezen, is het belangrijk naast elkaar te staan. Samen sterker, ondanks onze verschillen en dankzij onze verschillen. We hebben elkaar nodig; ongeacht of iemand tot onze community behoort of een bondgenoot is. Ongeacht of we onze persoonlijke uitdagingen meemaken op het platteland of in de stad, op ons werk of bij onze familie. Met Pride Amsterdam vieren we de boodschap van liefde voor onze dierbaren, maar ook de liefde voor hen die verder van ons afstaan, maar met vergelijkbare uitdagingen te maken krijgen vanwege hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit en expressie, of diversiteit in geslachtsontwikkeling. TOGETHER in Pride. Voor onszelf én voor de ander. 

Meer informatie is te vinden op www.pride.amsterdam

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws