Bestuurders zorgorganisaties Kennemerland starten campagne voor griepvaccinatie

09 OKT 2023 15:09 | Zorgbalans

Deze week kregen de bestuurders van onder andere Zorgbalans, Sint Jacob en Kennemerhart de griepprik. Hiermee willen ze hun collega’s in de zorg motiveren zich ook te laten vaccineren. Dit ter bescherming van hun kwetsbare cliënten, hun zorgcollega’s én henzelf. De zorgorganisaties bieden de griepprik gratis aan hun medewerkers en vrijwilligers aan.

Gratis griepprik voor alle medewerkers

Iedereen kan griep of corona krijgen en het virus doorgeven aan anderen. Als je in de zorg werkt, is het daarom extra belangrijk om je te laten vaccineren. Zorgmedewerkers komen immers veel in (nauw) contact met anderen en hebben daardoor meer kans om met het griep- of coronavirus besmet te raken en het over te dragen aan kwetsbare cliënten. Hierdoor kunnen mensen met diabetes, long- of hartziekten of een algehele verslechterde weerstand een longontsteking krijgen, of in het ergste geval zelfs overlijden. Door een vaccinatie is de kans op het krijgen van de griep of corona veel kleiner. Net als door andere preventieve maatregelen zoals goede handhygiëne. Daarom roepen de bestuurders van de genoemde organisaties net als het Spaarne Gasthuis en het Rode Kruis Ziekenhuis alle zorgmedewerkers op zich te beschermen tegen het griepvirus en bieden zij in oktober en november op hun verschillende zorglocaties een gratis griepvaccinatie aan hun medewerkers en vrijwilligers aan. De vaccinatie voor de corona herhaalprik verloopt via de GGD.

De werking van de griepvaccinatie

De jaarlijkse griepvaccinatie beschermt tegen de meeste griepvirussen. Elk jaar heersen er andere virusvarianten en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert elk jaar opnieuw over de samenstelling van de griepprik. Het is dus nodig jaarlijks een nieuwe vaccinatie te halen. Om cliënten in zorginstellingen goed te beschermen is het niet voldoende alleen hen te vaccineren. Bij ouderen biedt de vaccinatie vaak minder goede bescherming als gevolg van de hogere leeftijd. Ook kan het griepvirus overgedragen worden door iemand die zelf (nog) geen klachten heeft (Bron: GGD). Dat onderstreept het belang van een hoge vaccinatiegraad.

Gezamenlijk risico verkleinen

Mensen die een griepprik krijgen, beschermen niet alleen zichzelf, hun cliënten en collega’s, maar ook hun familieleden. Zeker wanneer zij jonge kinderen hebben of iemand in de familie die tot de risicogroep behoort. Met het halen van de griepprik is niet uitgesloten dat iemand ziek wordt, wel is aangetoond dat de kans om griep te krijgen wordt verkleind. De griep verloopt dan milder en de kans op complicaties, zoals een longontsteking, is kleiner. Door gezamenlijk alle zorgmedewerkers op te roepen de griepprik te halen, o.a. met promotiemateriaal zoals filmpjes, posters en voorlichting, hopen de zorgorganisaties in de regio Kennemerland de vaccinatiegraad onder hun medewerkers flink te verhogen. Carolien Koning, bestuurder van Kennemerhart: ‘Juist nu de ouderenzorg onder druk staat vanwege financiële en personeelstekorten en onze cliënten steeds ouder en kwetsbaarder worden, is het ontzettend belangrijk dat we samen, ook regionaal, ervoor zorgen dat infecties buiten de deur blijven. Dat geldt voor de griep, maar ook voor andere virussen zoals corona. Dit jaar hopen we dat er zoveel mogelijk zorgmedewerkers, vrijwilligers en cliënten zich aanmelden voor de gratis griepprik. Ik heb de prik al gekregen.’

Ook GGD Kennemerland onderschrijft het belang van het halen van de griepprik voor zorgmedewerkers.

De corona herhaalprik

Naast het halen van de griepprik, wordt ook het belang van de corona herhaalprik onder de aandacht gebracht bij de zorgmedewerkers. De klachten van beide virussen lijken in eerste instantie op elkaar, maar de vaccinaties zijn verschillend. De coronavaccinatie wordt aangeboden door de GGD en 60plussers en zorgmedewerkers kunnen hiervoor een afspraak inplannen via planjeprik.nl.

Het is veilig om beide vaccinaties vlak na elkaar of zelfs tegelijkertijd te nemen (bron RIVM).

Foto bijschrift: De bestuurders geven het startsein voor het halen van de gratis griepprik voor zorgmedewerkers. Van links naar rechts: Tamara Pieterse (Zorgbalans), Carolien Koning (Kennemerhart) en Eduard van Bockel (Sint Jacob). Fotograaf: Frank van Beek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Zorgbalans: Kim Hirs, senior communicatieadviseur Zorgbalans, via k.hirs@zorgbalans.nl of 023-8 918 918. Sint Jacob: Caroline van den Berge, senior adviseur Communicatie, Marketing & PR Sint Jacob, via c.vandenberge@sintjacob.nl of 06-51699178. Kennemerhart: Eva Lunshof, marketing- en communicatieadviseur Kennemerhart, via eva.lunshof@kennemerhart.nl of 06 – 202 48 509. Spaarne Gasthuis: Tamara Naseri-Paul, communicatieadviseur Spaarne Gasthuis, via tpaul@spaarnegasthuis.nl of 023-224 2055. Rode Kruis Ziekenhuis: Sandra de Jong, manager communicatie Rode Kruis Ziekenhuis, via sfmdejong@rkz.nl of 0251-265726 Over Zorgbalans Zorgbalans is een grote ouderenzorgorganisatie en een van de grootste werkgevers in de regio Kennemerland en Zuid-Holland Noord. De medewerkers ondersteunen mensen met een zorgbehoefte om zo lang mogelijk op een eigen wijze vorm en inhoud te geven aan hun leven. Met ruim 3.800 professionele medewerkers en 900 vrijwilligers biedt Zorgbalans tijdelijke en langdurige verzorging, verpleging, huishoudelijke ondersteuning, behandeling, revalidatie en begeleiding bij dementie. Dat doen zij bij mensen thuis, in de 9 ontmoetingscentra en 13 woonzorglocaties. Zie ook: www.zorgbalans.nl. Over Stichting Sint Jacob Stichting Sint Jacob biedt deskundige, liefdevolle zorg en revalidatie voor ouderen. De stichting telt zeven woonzorgcentra en een centrum voor revalidatie in Haarlem en Heemstede. Sint Jacob vindt het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk de regie houden over hun dagelijks leven. De medewerkers stimuleren cliënten en revalidanten in hun zelfstandigheid, met respect voor levenservaring en geloofsovertuigingen. De revalidatie en complexe zorg (somatisch en/of psychogeriatrisch) is altijd op maat. Zie ook: www.sintjacob.nl. Over Kennemerhart Met 2.300 gemotiveerde en geïnspireerde medewerkers en 850 vrijwilligers biedt Kennemerhart een breed scala aan zorg- en dienstverlening aan ouderen in de regio Haarlem. Kennemerhart doet dit vanuit tien woonzorglocaties, meerdere dag- en ontmoetingscentra, een behandelcentrum en thuis in de wijk. Kennemerhart gaat voor elke dag van waarde, door het bieden van persoonsgerichte zorg met de fijnste collega’s in de regio. Dit komt terug in de kernwaarden; SAMEN is waar het om draait. Samen zorgen, Aandacht geven, Mogelijkheden benutten, Eigen regie respecteren en Naasten betrekken. Zie ook: www.kennemerhart.nl. Over het Spaarne Gasthuis Het Spaarne Gasthuis is een modern en dynamisch ziekenhuis. Een 24-uurs bedrijf, met 3 hoofdlocaties en 4 buiten-poli’s, waar meer dan 4.200 mensen werken. Alles wat we doen, start met de wil om samen de best mogelijke zorg te leveren. We zijn een topklinisch ziekenhuis en staan voor een hoge kwaliteit in patiëntenzorg. Topzorg leveren, dat betekent samenwerken. Zowel binnen als buiten het ziekenhuis delen we onze kennis en helpen en stimuleren we elkaar om het elke dag weer beter te doen. In ons ziekenhuis is alle ruimte voor onderzoek, persoonlijke ontwikkeling en opleiding. Dat geeft patiënten het vertrouwen in goede handen te zijn en jou de kans om te groeien. In een prettige werkomgeving met professionele en gepassioneerde collega’s. Zie ook www.spaarnegasthuis.nl. Over het Rode Kruis Ziekenhuis Het Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk is een middelgroot algemeen ziekenhuis voor de regio Midden-Kennemerland en de regio IJmond. Wij streven ernaar de gezondheid en de vitaliteit van onze patiënten te optimaliseren, zodat onze patiënten de maximaal haalbare kwaliteit van leven kunnen genieten. In het RKZ werken we iedere dag aan gezondheid en leveren we snel kwalitatief goede zorg. Alles wat wij doen, is erop gericht om mensen zo gezond en vitaal mogelijk te maken én te houden. Zie ook www.rkz.nl.

Meer binnen de rubriek Zorg