Centraal aanmeldpunt CAZHEM ontvangt 1000e verwijzing voor acute zorg

22 DEC 2022 17:27 | Zorgbalans

Via CAZHEM, het Centraal Aanmeldpunt Zorginzet Haarlem En Meer, is deze week de 1000e cliënt van 2022 doorverwezen. CAZHEM is er voor huisartsenposten en ziekenhuizen in Zuid-Kennemerland die een patiënt hebben die met spoed een plek in een revalidatiekliniek of woonzorgcentrum of met spoed thuis zorg nodig heeft. Hiermee heeft het aanmeldpunt een groot verschil kunnen maken: via CAZHEM kwamen deze cliënten snel daar terecht waar zij gezien hun aandoening de juiste zorg en ondersteuning kunnen ontvangen en niet onnodig in het ziekenhuis hoeven te verblijven. Dit zorgt voor een grote vermindering van de druk op de ziekenhuizen en huisartsenpraktijken. Daarnaast hoeven artsen niet te bellen naar verschillende organisaties: CAZHEM is hét loket voor Zuid-Kennemerland.

CAZHEM is een samenwerkingsverband van drie zorgorganisaties in de regio Zuid-Kennemerland: Kennemerhart, Sint Jacob en Zorgbalans. CAZHEM is in 2017 opgericht om de doorstroom vanuit de huisartsenpost en spoedeisende hulp te verbeteren voor kwetsbare ouderen die door een onverwachte situatie snel tijdelijk verblijf in een revalidatiekliniek of woonzorgcentrum nodig hebben of met spoed zorg thuis. Het biedt artsen inzicht en toegang tot de beschikbare spoedcapaciteit in de aangesloten woonzorgcentra of revalidatieklinieken of de mogelijkheid om met spoed zorg thuis in te zetten. Zo kunnen zij hun patiënten ook buiten kantoortijden snel verwijzen en is opname in het ziekenhuis niet nodig.

Eén telefoontje

Met één telefoontje kan direct de plek worden bepaald die het beste bij de cliënt past. CAZHEM biedt artsen een website waarop de arts via triage-vragen kan nagaan of een spoedverblijf of spoedzorg thuis nodig is. Als dat het geval is, belt de arts met het nummer van CAZHEM. Een verpleegkundige heeft een overzicht van de beschikbare spoedcapaciteit bij één van de drie ouderenzorgorganisaties en bepaalt samen met de arts welke plaats het beste past bij de cliënt. Goede zorg en het bieden van een veilige omgeving zijn altijd het uitgangspunt. Binnen kantooruren kunnen de huisartsen ook een aanvraag indienen via Zorgdomein.

Uitbreiding naar 24/7

Aanleiding voor de start van CAHZEM was het feit dat artsen vaak moeite hadden om buiten kantoortijden voor hun patiënt met spoed een plaats te vinden in een woonzorglocatie of revalidatiecentrum. Dat moet anders kunnen als er intensief wordt samengewerkt, dachten Zorgbalans en Kennemerhart en zij startten CAZHEM, waar spoedig ook Sint Jacob bij aansloot (en Zorggroep Reinalda, inmiddels gefuseerd met Kennemerhart). Al snel bleek de samenwerking succesvol en werd CAZHEM 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Toename aanmelding via huisarts

Per jaar komen er ongeveer 800.000 ouderen terecht op de spoedeisende hulpafdelingen (SEH) van ziekenhuizen. Slechts veertig procent van die ouderen heeft werkelijk medisch-specialistische hulp nodig. Bij de start van CAZHEM kwamen de meeste aanmeldingen in de avonden en weekenden binnen. Langzamerhand is er een verschuiving naar de dag en nemen de aanmeldingen door de huisartsen toe. Hierdoor worden er minder ouderen onnodig bij de SEH aangemeld. Bovendien is het voor de cliënt het prettigste om binnen kantooruren opgenomen te worden, omdat alles dan op tijd geregeld kan worden.

Het aantal aanmeldingen is gestegen van 176 in 2018 naar nu dus 1000 in 2022. Van deze 1000 aanmeldingen kan ongeveer 88% de juiste zorg ontvangen in één van de drie ouderenzorgorganisaties of met spoed zorg thuis ontvangen. Hierdoor hebben in 2022 gemiddeld 2 tot 3 ouderen per dag in acute situaties bemiddeling ontvangen naar de juiste zorg en is een onnodige ziekenhuisopname voorkomen.

‘Als een patiënt met spoed een revalidatie- of verpleeghuisplek nodig heeft, dan wil je dat snel kunnen regelen, ook ’s avonds of in het weekend’, aldus een van de artsen die regelmatig gebruik maakt van het meldpunt. ‘Voorheen was dat vaak een zoektocht langs diverse instanties, nu heb ik het met één telefoontje geregeld.’

Meer binnen de rubriek Gezondheid/gezondheidszorg