Nieuwe directie mobiliteitsexpert Goudappel klaar voor de toekomst

12 OKT 2023 16:02 | Goudappel

PERSBERICHT

Deventer, 11 oktober 2023 – Robert Glebbeek wordt per 1 november 2023 directeur-bestuurder bij Goudappel Groep. Hij volgt daarmee Jos van Kleef op die eind 2023 terugtreedt als algemeen directeur binnen het directieteam. Glebbeek was eerder directeur Sector Stad & Omgeving bij advies & ingenieursbureau WSP.

Glebbeek (1974) studeerde Civiele (milieu)techniek aan de Hogeschool ’s Hertogenbosch en vervolgens Milieugeochemie, aan de faculteit Aardwetenschappen van de Universiteit Utrecht. In zijn loopbaan heeft Glebbeek in meerdere posities management- en directieverantwoordelijkheid opgedaan bij onder meer Tauw, Movares en als laatste bij WSP.

“Ik heb altijd mogen werken aan de vormgeving en inrichting van onze leefomgeving waarbij mobiliteit een zeer grote rol speelt. Alleen al de impact die mobiliteit heeft op thema’s als energietransitie en klimaatverandering is enorm”, zegt Glebbeek over zijn aanstelling. “Hier een duurzame bijdrage aan leveren in een mensgerichte organisatie die onderscheidend is in denkkracht en kwaliteit, past van nature bij mij. Ik ben daarom verheugd om met Goudappel Groep de impact op onze leefomgeving verder te ontwikkelen en onze opdrachtgevers met hun uitdagende opgaven integraal te adviseren op onderscheidende wijze zoals Goudappel dat kan.”

De Raad van Commissarissen van Goudappel Groep heet Glebbeek van harte welkom binnen de organisatie. “Wij hechten grote waarde aan zijn visie op Goudappel Groep en op onze positie binnen de mobiliteitssector. Met zijn komst zijn we ervan overtuigd dat Goudappel Groep haar leiderspositie verstevigt door in te blijven zetten op integrale oplossingen voor een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving.”

Naast de aanstelling van Robert Glebbeek wordt het directieteam van Goudappel versterkt met Luc Wismans als directeur Technologie & Innovatie. 

Wismans is al jaren verbonden aan Goudappel Groep en heeft zijn sporen o.a. verdiend als medeoprichter van Dat.mobility, initiatiefnemer en leider van het programma Smart Mobility en als mede-initiatiefnemer van het Dutch Metropolitan Innovations (DMI)-ecosysteem. Met zijn aanvulling binnen het directieteam onderstreept Goudappel Groep het belang van de toenemende impact van technologische ontwikkelingen op haar rol als adviesbureau en kennisleider binnen de mobiliteitssector.   

Wij zijn Goudappel 

Iedereen verdient een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving, een cruciaal onderdeel van brede welvaart in onze maatschappij. Mobiliteit is daar een onmisbaar onderdeel van. Als mobiliteitsexpert hebben we onszelf tot doel gesteld de brede welvaart te vergroten door integrale oplossingen te bieden waarmee mobiliteit optimaal onderdeel uitmaakt van een aantrekkelijke leefomgeving.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie): Neem voor meer informatie contact op met Ilone Tijsseling, communicatieadviseur Goudappel: 0653 937205 of https://www.goudappel.nl

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid