'Nieuwe klimaatdoelen Europa logische volgende stap'

07 FEB 2024 09:56 | Europese Commissie
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Ingelise de Boer

Aanleiding:
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1499696890/ambitieus-klimaatdoel-hoekstra-90-procent-minder-co2-u...

De Europese Commissie heeft de lidstaten geadviseerd om per 2040 de uitstoot van broeikasgassen met 90 procent te verlagen. Deze aanbeveling van Eurocommissaris Wopke Hoekstra is geen poging om de lat nog hoger te leggen op het gebied van klimaat, maar een logische tussenstap op weg naar de afspraak om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Door het stellen van dit tussentijdse doel, op basis van uitvoerig wetenschappelijk onderzoek, is het voor bedrijven, regeringen en consumenten duidelijker welke keuzes zij het beste kunnen maken op weg naar een klimaatneutrale samenleving.

Die overgang is overigens al volop bezig. Met de nu geplande maatregelen komt de reductie van CO2 uit op ongeveer 88 procent. Het nu voorgelegde doel is in feite dus een relatief kleine opschaling, gericht op het volledig nakomen van de wet.

De Europese klimaatafspraken hebben een basis in internationale afspraken. In 2015 hebben alle Europese landen zich via het akkoord van Parijs vastgelegd om te werken naar een maximale opwarming van de aarde met 1,5 graad. Om dit concreet vorm te geven werd de Europese klimaatwet aangenomen, waarin werd afgesproken om in 2030 55 procent minder uit te stoten en om in 2050 klimaatneutraal te zijn.  

Het nu aangekondigde doel is niet bindend. Na de Europese verkiezingen dit jaar maakt de nieuwe Europese Commissie een voorstel om het wettelijk vast te leggen, waarover de lidstaten en het nieuwe Europees Parlement dan een besluit nemen.

Bijgevoegde foto is gratis te gebruiken bij vermelding van het copyright - "Europese Unie, 2024". Bijschrift: Eurocommissaris Wopke Hoekstra bij de presentatie van de plannen in Straatsburg. Bijbehorend persbericht - https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_588.

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid