'Zomer- en wintertijd blijven zolang EU-landen geen beslissing nemen'

24 OKT 2023 07:33 | Europese Commissie

Dit is een expertquote van Ingelise de Boer, woordvoerder, Europese Commissie

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: De wintertijd gaat op zondag 29 oktober 2023 in: zet je klok achteruit

Dit weekend wordt de klok weer verzet. Daarmee komt ook weer de halfjaarlijkse discussie op gang of de zomer- of wintertijd niet afgeschaft moet worden. Vaak wordt er naar Brussel gewezen om deze kwestie aan te pakken. Maar in werkelijkheid ligt de bal bij Nederland en de andere EU-landen.

Europese regels

In de jaren tachtig van de vorige eeuw is de Europese afspraak gemaakt om de klok in alle lidstaten op hetzelfde moment verzetten: in het laatste weekend van maart en het laatste weekend van oktober.

Er kwamen echter meerdere klachten van burgers, het Europees Parlement en diverse lidstaten vanwege problemen zoals slapeloosheid. De Europese Commissie heeft daarom in 2018 een online raadpleging gehouden over dit onderwerp onder Europeanen: er kwamen 4,5 miljoen reacties, waarvan 84 procent wilde stoppen met het verzetten van klok.

Om die reden is er in september 2018 een wetsvoorstel gedaan om de klok niet meer te verzetten. De EU-landen mogen volgens het voorstel zelf bepalen of ze zomer- of wintertijd willen hanteren. Ze moeten dit alleen wel tijdig laten weten aan de Europese Commissie en de andere lidstaten, om bijvoorbeeld problemen in de transportsector te voorkomen.

En nu?

Voordat een Europees wetsvoorstel van kracht wordt, moet het eerst worden goedgekeurd door het Europarlement en de EU-landen. In maart 2019 ging het Europarlement al akkoord. De lidstaten zijn er echter nog niet in geslaagd om overeenstemming te bereiken en laten het voorstel voorlopig op de plank liggen. Het is aan de nationale ministers om de discussie weer te hervatten. Tot die tijd verandert er niets, behalve de klok twee keer per jaar natuurlijk.

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid