NLsportraad: sportwet en forse investeringen nodig voor vitalere bevolking

06 APR 2021 19:00 | Nederlandse Sportraad

De Nederlandse Sportraad adviseert het nieuwe kabinet om flink te investeren en een toekomstbestendig sportstelsel op te bouwen. Tot 2030 en daarna is er ieder jaar structureel 970 miljoen euro nodig voor meer professionals in en het vergroten van de toegankelijkheid van de sport. Daarnaast adviseert de raad om de komende vijf tot tien jaar incidenteel 570 miljoen vrij te maken voor investeringen in sportaccommodaties, de openbare ruimte en innovatie in de sport. Het kabinet moet al dit jaar een begin maken met een sportwet en een coördinerend bewindspersoon aanstellen. De raad stelt dat met deze maatregelen in 2030 de beschikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van sportvoorzieningen zodanig is verbeterd dat driekwart van de bevolking op structurele basis kan sporten en bewegen. Nu doet slechts de helft van de Nederlanders aan sport en bewegen. Dat staat in het Addendum bij het advies “De opstelling op het speelveld” dat vandaag is gepubliceerd.

Om een sportstelsel mogelijk te maken adviseerde de NLsportraad in november 2020 in het advies ‘De opstelling op het speelveld’ om sport en bewegen te zien als een publieke voorziening. Daarmee wordt sport en bewegen een (mede)verantwoordelijkheid van de overheid. “Sport en bewegen moet voor iedereen in Nederland mogelijk worden – juist ook voor die groepen die nu niet aan sport deelnemen en onvoldoende bewegen. Daarvoor is een stelselwet nodig plus forse financiële maatregelen. De uitwerking daarvan staat in dit addendum. De overheid moet nu de touwtjes in handen nemen. Sport en bewegen zijn geen hobby, maar een noodzaak voor een vitale en veerkrachtige bevolking”, aldus Michael van Praag, voorzitter van de NLsportraad.

Financiële maatregelen

In de sportbranche gaat thans 5,7 miljard euro om. Volgens de NLsportraad is extra financiering nodig. Oplopend naar 2030 is ieder jaar 970 miljoen euro extra nodig plus vijf tot tien jaar lang een investering van 570 miljoen euro. De NLsportraad adviseert dat daarvan 60% door de rijksoverheid wordt gefinancierd, 30% door gemeenten en 10% door sporters zelf. Deze investeringen leveren ook wat op. Uit het onderzoek naar de Social Return On Investment (SROI) is gebleken dat de opbrengsten van sport en bewegen 2,5 keer hoger zijn dan de kosten.

Stelselwet

De sportwet regelt het wettelijke kader voor topsport, breedtesport en bewegen en geeft een impuls aan de beschikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit ervan. De NLsportraad adviseert een ruime definitie te hanteren van topsport, breedtesport en bewegen. Jeugd van 0-18 jaar krijgt, net als kwetsbare groepen, bijzondere aandacht in de wet. De NLsportraad beveelt financiële maatregelen aan voor toegankelijkheid van sport, een tegemoetkoming voor de contributie voor de jeugd, financiële compensatie voor mensen met lage inkomens en bekostiging voor sporthulpmiddelen en vervoer voor mensen met een beperking. Daarnaast regelt de wet rollen en taken voor de verschillende overheden en de sportbranche.

Meer binnen de rubriek Algemeen sportnieuws