Onderzoek Knab: Ondernemerschap versterkt band tussen vader en kind

14 JUN 2024 08:40 | Knab N.V.

Driekwart van de vaders met een eigen bedrijf ervaart dat ondernemerschap een positieve invloed heeft op de band met hun kinderen. Ondanks de voordelen van het zzp-bestaan, denkt 60% van de ondervraagden wel dat vaders in loondienst het makkelijker hebben. Dat komt met name doordat ondernemende vaders geen recht hebben op betaald ouderschapsverlof.

Dit blijkt uit recent onderzoek van zzp-bank Knab onder ruim 1.000 zelfstandig ondernemers.

Positieve invloed op de relatie met kinderen

Het onderzoek toont aan dat ondernemerschap bijdraagt aan een sterkere band tussen vader en kind. Maar liefst 76% van de ondervraagde vaders geeft aan dat hun zelfstandigheid hen in staat stelt meer betrokken te zijn bij het leven van hun kinderen. De flexibiliteit die het ondernemerschap biedt, maakt het mogelijk om belangrijke momenten in het leven van hun kinderen mee te maken. Daarnaast zijn veel vaders trots op hun ondernemersmentaliteit die ze kunnen doorgeven aan hun kinderen.

"Omdat mijn vrouw en ik zelfstandig zijn, hebben wij meer tijd en gelegenheid om de kinderen aandacht te geven. Het brengen naar sport en dergelijke is ook makkelijker te plannen. Wij vragen ons soms af hoe mensen in loondienst dat geregeld moeten krijgen."

Pleidooi voor betaald ouderschapsverlof

Ondernemende vaders hebben – in tegenstelling tot ondernemende moeders én werknemers in loondienst – geen recht op betaald ouderschapsverlof. 67% van hen vindt dat de regering dit wél zou moeten regelen.

"Het is geslachtsdiscriminatie dat vrouwelijke zzp'ers wel een tijdelijke uitkering kunnen aanvragen bij de geboorte van hun kind en mannelijke zzp'ers niet. En aangezien vaders in loondienst tegenwoordig zes weken vaderschapsverlof krijgen, is dat discriminatie ten opzichte van vaders die zzp'er zijn."

Een ander deel van de zzp’ers is echter fel tegen dit soort overheidsbemoeienis en beschouwt ondernemerschap als een eigen keuze waarvoor men zelf verantwoordelijkheid draagt.

Uitstel van kinderwens voor bedrijfsgroei

Het ondernemerschap heeft ook invloed op de gezinsplanning en vooral de timing ervan. 12% van de mannelijke ondernemers geeft aan hun kinderwens uitgesteld te hebben om eerst hun bedrijf op te bouwen. Deze keuze wordt vaak gezien als noodzakelijk om een stabiele basis te creëren voor zowel het bedrijf als het toekomstige gezin.

"Ik wilde eerst al mijn tijd en energie in mijn bedrijf steken om zo voor een stabiel inkomen te zorgen. Nu dat gelukt is, gaan we kijken of een kind krijgen ook lukt."

Kinderopvang niet afgestemd op ondernemers

Uit het onderzoek blijkt ook dat de Nederlandse kinderopvang niet goed is afgestemd op de behoeften van ondernemers. 62% van de ondernemende vaders met thuiswonende kinderen vindt dat. Dit komt vooral doordat de opvang niet flexibel is: je moet bij de opvang al lang van tevoren aangeven op welke dagen je opvang wilt, en de openingstijden zijn afgestemd op kantoortijden. Sommige ondernemers hebben vanwege hun onregelmatige werk bovendien geen recht op kinderopvangtoeslag.

Blijven balanceren

Nadine Klokke (CEO Knab) over de onderzoeksresultaten: "Ik vind het mooi om te zien dat ondernemerschap kan bijdragen aan een sterkere band tussen vader en kind. Bij Knab zetten we ons in voor de belangen van zzp'ers en pleiten we voor duidelijke en evenwichtige maatregelen die het ondernemerschap stimuleren. Een flexibelere kinderopvang zou bijvoorbeeld al veel helpen. Daarom blijven we dit soort onderzoeken doen om de stem en wens van de zzp'er te laten horen."


Lees het volledige onderzoek: https://bieb.knab.nl/ondernemen/ondernemerschap-goed-voor-band-vader-en-kind-geen-verlof-blijft-gemis Aan het onderzoek deden 1.013 zzp'ers mee via de website van Knab

Meer binnen de rubriek Arbeidsmarkt en ondernemen