'Geweld tegen lhbti+-gemeenschap vraagt om positieve norm op alle niveaus'

12 APR 2023 10:01 | Movisie

Afgelopen week werd Nederland opnieuw opgeschrikt door anti-lhbti+-geweld. Spreekkoren bij het voetbal, de belaging van voetbalsupporters bij het COC Eindhoven waar een groep 18- zich veilig waande, en de mishandeling bij een lhbti+-café in het centrum van Groningen. De sterke emancipatie, de gegroeide zichtbaarheid en openheid van de lhbti+-gemeenschap roepen weerstand op. Maar hoe reageren we als maatschappij effectief?

Velen binnen en buiten de lhbti+-gemeenschap ervaren deze groeiende stroom aan geweld als uiterst bedreigend. Sommigen vrezen dat het gure anti-lhbti+-klimaat uit Oost-Europese landen of conservatieve staten in de VS naar ons land overwaait. Dit gevoel wordt bevestigd door het STER-spotje tegen de nieuwe Transgenderwet, dat inmiddels door de Reclame Code Commissie als nodeloos kwetsend is bestempeld naar aanleiding van de vele klachten. En door het verzet tegen Paarse Vrijdag op conservatieve platforms en in behoudende confessionele kringen.

Dit soort negatieve uitlatingen kweken haat en verlagen de drempel naar geweld. Een passend antwoord hierop is niet eenvoudig te geven, maar het is belangrijk om op alle niveaus de positieve norm te blijven stellen: 'Dit geweld is niet oké, dit schelden is niet oké!'

Daarbij is inzet vanuit alle geledingen in de samenleving nodig: gemeenten, organisaties, de voetbal/sportwereld, professionals en inwoners. Het verder brengen van de emancipatie van lhbti+-inwoners is een opdracht aan ons allen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze expert Charlot Pierik, of de communicatieadviseur van dit onderwerp Marc Engberts: 030 789 2259 / m.engberts@movisie.nl Meer achtergrondinformatie staat op: https://www.womeninc.nl/actueel/reclame-code-commissie-radiospot-tegen-transgenderwet-nodeloos-kwetsend https://geziningevaar.nl/artikelen/paarse-vrijdag-perversie-totalitarisme-en-protest https://www.rd.nl/artikel/1001680-paarse-vrijdag-dringt-kinderen-ideologie-op Bij overname van de quote, altijd de naam van onze expert en onze bedrijfsnaam Movisie vermelden. Dit is een expertquote in het kader van ANP Expert Support. Deze dienst staat los van de ANP-redactie. Zie http://www.anp.nl/experts

Meer binnen de rubriek Diversiteit, lifestyle en mode