TU Delft, PME pensioenfonds en Achmea Real Estate slaan handen ineen voor meer houtbouw

14 JUN 2023 21:25 | Achmea

Tijdens de vastgoedbeurs Provada hebben Dick van Gameren, decaan van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft, Eric Uijen van PME pensioenfonds en Mascha Hendrickx van Achmea Real Estate op 14 juni een samenwerkingsovereenkomst getekend. Mede door de steun van PME pensioenfonds en Achmea Real Estate kan een team van wetenschappers, inclusief een beoogd hoogleraar, bij de faculteit Bouwkunde van de TU Delft van start met het vergroten van kennis en kunde over het ontwerpen van gebouwen met hout en andere biobased materialen. Het Biobased Design Team gaat onderzoek doen naar deze materialen en onderwijs geven aan studenten over de mogelijke toepassingen. Doel is het aanjagen van de transitie naar biobased bouwen, om zo de CO2-productie in de hele keten te reduceren. 

Dick van Gameren: “Wij zijn verheugd dat wij met hulp van Achmea Real Estate en PME pensioenfonds een impuls kunnen geven aan dit belangrijke onderwerp. Door de klimaatcrisis en de beperkte hulpbronnen van onze planeet wordt het toepassen van duurzame en circulaire oplossingen voor het ontwerp en de bouw van onze gebouwde omgeving steeds belangrijker. Voor nu én voor de samenleving van morgen. Door het oprichten van een Biobased Design Team binnen onze faculteit hopen wij met ons onderzoek en onderwijs een versnelling te kunnen geven aan de transitie naar bouwen met hout en andere biobased materialen”.

Eric Uijen: “‘Klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit vormen risico’s voor het rendement van PME, en vormen dus ook een risico voor de pensioenen van onze deelnemers. Om deze risico’s te verkleinen en een bijdrage te leveren aan de doelstellingen in het Parijs-akkoord moet de CO2-uitstoot van ons vastgoed in 2030 gehalveerd zijn en in 2050 energie- en CO2-neutraal. Wij vinden dit belangrijk, omdat een lange termijn stabiel rendement alleen mogelijk is in een stabiele wereld die niet verder opwarmt. Wat PME betreft is biobased bouwen een onderdeel van de oplossing.’ 

Maatschappelijke noodzaak

Toekomstige gebouwen en woningen zullen veel energie-efficiënter, duurzamer en betaalbaarder moeten worden. Recente ontwikkelingen in bouwsystemen op basis van biobased materialen, waaronder ook houtbouw, bieden mogelijke oplossingen. Naast hout bieden ook andere natuurlijke materialen zoals vlas en hennep veel mogelijkheden als hernieuwbaar en koolstofarm materiaal. Deze materialen kunnen hoogwaardige duurzame bouwoplossingen leveren die in de komende jaren hard nodig zijn voor het bouwen van de vele benodigde extra woningen in Nederland.  

Vanaf links: Eric Uijen (PME), Mascha Hendrickx (Achmea) en Dick van Gameren (TU Delft)

Over Achmea Real Estate Namens meer dan 30 pensioenfondsen en andere institutionele beleggers beheert Achmea Real Estate ongeveer 13 miljard euro in woningen, winkels en zorgvastgoed. Wij kiezen voor investeringen met een hoge maatschappelijke waarde en een passend financieel rendement. Daarmee dragen wij bij aan een goed inkomen voor nu, straks en later. In een duurzame, aantrekkelijke leefomgeving. www.achmearealestate.nl

Meer binnen de rubriek Woningmarkt en vastgoed