Vermogensbeheerder Syntrus Achmea realiseert ruime outperformance op woningen

16 MRT 2023 11:12 | Achmea

Vermogensbeheerder Syntrus Achmea Real Estate & Finance heeft in 2022 opnieuw een hoger rendement gerealiseerd op woningen dan de MSCI-benchmark. Het gemiddelde rendement op de beheerde woningportefeuilles bedroeg 3,5%: 1,9 procentpunt hoger dan de MSCI-woningen (1,6%). De woningportefeuilles in beheer bij Syntrus Achmea hadden eind vorig jaar een gezamenlijke omvang van € 8,8 miljard.

Ook langjarig gemiddeld presteren de woningportefeuilles goed. Op 3- en 5-jaars basis is er sprake van outperformance ten opzichte van de benchmark.

Het Achmea Dutch Residential Fund (omvang: € 2,2 miljard) behaalde met een rendement van 2,9% een outperformance van 1,3 procentpunt ten opzichte van de MSCI woningbenchmark. Het fonds heeft in de afgelopen jaren veel nieuw vastgoed aangekocht en bestaande objecten verduurzaamd, wat nu resulteert in een groene portefeuille met 84% energielabel A-woningen.

Het Achmea Dutch Retail Property Fund (omvang: € 0,9 miljard) bereikte een positief resultaat van 1,4%. Het rendement bleef achter bij de MSCI-benchmark winkels (4,3%) door de overdrachtsbelasting op de overname van twee vastgoedportefeuilles in 2022 van ruim € 390 miljoen. Zonder deze eenmalige kosten bedroeg het totaal rendement 4,8%.

Bijna € 300 miljoen aan nieuwe mandaten

Het Achmea Dutch Healthcare Property Fund (omvang: € 0,7 miljard) – waarvoor geen specifieke MSCI-benchmark is ontwikkeld - realiseerde een rendement van 1,3%. Op lange termijn presteert het fonds conform doelstelling met een gemiddelde performance van 7,3% over de afgelopen vijf jaar. In 2022 was het Fonds zeer succesvol in het aantrekken van nieuw kapitaal. Er werd voor bijna € 300 miljoen aan nieuw mandaten toegezegd door nieuwe en bestaande klanten.

“Onze vastgoedportefeuilles hebben de afgelopen jaren een flinke transformatie ondergaan, waarbij is gestuurd op een succesvolle portefeuillestructuur en betekenisvolle ESG-doelen. Dit heeft geresulteerd in outperformance en portefeuilles die er sterk voor staan”, zegt Casper Hesp, director Investment Management bij Syntrus Achmea. “De vooruitzichten zijn dan ook positief.”

“Op dit moment bevinden we ons wel in een turbulente markt”, aldus Hesp. “De beleidsrentes zijn relatief hoog, wat resulteert in oplopende yields en negatieve rendementen. De fundamenten voor Nederlands vastgoed zijn echter erg sterk. De bevolking neemt snel toe en de vraag naar woningen is aanhoudend hoog. Daardoor blijft vastgoed een interessante asset class met goede rendementsvooruitzichten en de mogelijkheid om als investeerder echt impact te maken.”

(De Bakermat in Eindhoven, eigendom van het Achmea Dutch Residential Fund)

Syntrus Achmea Real Estate & Finance Namens zeventig pensioenfondsen en andere institutionele beleggers beheert Syntrus Achmea Real Estate & Finance 40 miljard euro in vastgoed en hypotheken. Wij kiezen voor duurzame investeringen met financieel én maatschappelijk rendement. Daarmee werken wij voor onze klanten (en hun klanten) aan een gezonde financiële basis en een aantrekkelijke leefomgeving. Voor nu, straks en later. www.syntrus.nl

Meer binnen de rubriek Woningmarkt en vastgoed