'Verhogen van de sociale huurgrens geen oplossing van de woningnood'

05 JUL 2023 07:00 | ING

Dit is een expertquote van Jan Willem Spijkman, Sector specialist Public & Healthcare bij ING Sector Banking.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Woonbond lanceert actieplan betaalbare nieuwbouw | woonbond.nl

“Van de ruim 900.000 woningen die het kabinet voor 2030 gebouwd wil hebben, moeten er 350.000 sociale huur worden. En niet 250.000 zoals nu is afgesproken met onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de woningcorporaties. Ook moeten er miljarden extra geïnvesteerd worden in nieuwbouw”, vindt de Woonbond, die de belangen van huurders behartigt.

De Woonbond maakt zich sterk om de positie van woningcorporaties te vergroten door 10 miljard extra te investeren in sociale huisvesting. Zij stellen een aantal maatregelen voor, waaronder een bouwplicht voor ontwikkelaars met een omgevingsvergunning en het verhogen van het aantal sociale huurwoningen van 250.000 naar 350.000 tot 2030.

De Woonbond stelt daarnaast dat woningcorporaties moeten worden vrijgesteld van winstbelasting. Corporaties worden gezien als een commerciële partij en betalen dan ook vennootschapsbelasting. Woningcorporaties zijn in Nederland stichtingen zonder winstoogmerk met een maatschappelijke taak: het realiseren van voldoende sociale huisvesting, woningen voor burgers met de laagste inkomens. Zij zouden inderdaad moeten worden vrijgesteld van zowel het betalen van Vennootschapsbelasting als de ATAD-regeling (Anti Tax Avoidance Directive, Europese wetgeving waardoor de belasting nog hoger wordt).

Verder stelt de Woonbond de maatregel voor om de mogelijkheid voor corporaties om leningen voor middenhuurwoningen te borgen bij het Waarborgfonds van de Sociale Woningbouw (WSW). Daarmee verhoog je feitelijk de liberalisatiegrens naar 1.100 euro. Minister De Jonge van Volkshuisvesting heeft een plan gelanceerd om de huren voor woningen in de vrije sector te reguleren. De verhuurder past hiervoor een puntensysteem toe dat vergelijkbaar is met dat bij sociale huurwoningen. Voor middenhuurwoningen geldt dan een maximum van 187 punten.

Feitelijk is er dan geen sprake meer van middenhuur, maar van een uitbreiding van de sociale huisvesting. Wordt dan de categorie middenhuur de prijsklasse van 1.100 tot 1.600 euro? Het zou goed zijn als alle nieuwe woningen met een middenhuur door alle partijen worden gebouwd, zowel door de corporaties, als de vastgoedbeleggers. Wat dreigt is de verkoop van huizen door vastgoedinvesteerders, waardoor de vrije huurmarkt nog kleiner wordt. We hebben nu iedereen nodig om voldoende betaalbare woningen te bouwen, zowel door de corporaties als de private beleggers.

Meer binnen de rubriek Woningmarkt en vastgoed