Robin Alma treedt toe tot Raad van Toezicht Zorgbalans

21 DEC 2021 15:47 | Zorgbalans

Zorgbalans verwelkomt op 1 januari 2022 Robin Alma als nieuw lid van de Raad van Toezicht. Vanaf juli 2022 wordt hij tevens voorzitter van de Commissie Economisch Duurzaam. Hij neemt dan het stokje over van Marten de Bruine, die vanwege het einde van zijn termijn in 2022 zal aftreden. Robin Alma is voorzitter Raad van Bestuur van Humankind en vice-voorzitter Raad van Toezicht en lid audit committee van het Tergooi Medisch Centrum.

Achtergrond in de zorg

Robin Alma heeft Actuariële Wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en een MBA behaald aan INSEAD. Hij werkt al zo’n 20 jaar in de zorg. Als consultant heeft Alma een veelheid aan organisaties in de zorg ondersteund bij strategische uitdagingen. Daarna is hij als directeur/bestuurder achtereenvolgens actief geweest bij Groene Hart Ziekenhuis, Witte Kruis en Ambulancezorg Nederland. In elk van deze rollen was samenwerking van zorgorganisaties rondom de patiënt/cliënt een belangrijk terugkerend thema.

De speerpunten van Alma bij de Raad van Toezicht bij Zorgbalans zijn financiën, samenwerking binnen de zorgketen rondom de cliënt en vastgoed. Robin Alma: ‘Bij ouderenzorg komen veel onderdelen van de zorgketen samen. Het is echter van belang dat de oudere gezien blijft worden als een mens dat een fijn leven wil leiden, en daar wat hulp bij nodig heeft, en pas daarna als cliënt waar medische handelingen nodig zijn. Dit maakt het leven een stukje mooier en daar wil ik mij graag voor inzetten.’

Marlies Ott, voorzitter Raad van Toezicht Zorgbalans: ‘Ik ben zeer verheugd met de benoeming van Robin Alma en heb er alle vertrouwen in dat hij een waardevolle bijdrage zal leveren aan ons toezicht, en een prettige collega zal zijn.’

Naast Robin Alma hebben Marlies Ott, Aad Koster, Gita Gallé, Marten de Bruine en Ton van Veen zitting in de Raad van Toezicht van Zorgbalans.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Kim Hirs, communicatieadviseur Zorgbalans, via communicatie@zorgbalans.nl of 023 - 8 918 918. Over Zorgbalans Zorgbalans is een grote ouderenzorgorganisatie en een van de grootste werkgevers in de regio Kennemerland en Zuid-Holland Noord. De medewerkers ondersteunen mensen met een zorgbehoefte om zo lang mogelijk op een eigen wijze vorm en inhoud te geven aan hun leven. Met ruim 3.800 professionele medewerkers en 900 vrijwilligers biedt Zorgbalans tijdelijke en langdurige verzorging, verpleging, huishoudelijke ondersteuning, behandeling, revalidatie en begeleiding bij dementie. Dat doen zij bij mensen thuis en in de negen ontmoetingscentra en dertien woonzorglocaties. Zie ook: www.zorgbalans.nl. Beeld: Robin Alma

Meer binnen deze rubriek