'Gezondheid en vitaliteit moeten onderdeel nieuw leiderschap worden'

31 JAN 2024 09:11 | Smart Health
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Suzanne van Pelt

Aanleiding:
Advies aan kabinet: ook bij wonen, onderwijs en arbeid focus op gezondheid

Ziekteverzuim wordt door werkgevers nu vaak nog te oppervlakkig benaderd. Terwijl het een steeds grotere kostenpost wordt. Rondom de zieke medewerker is echter sprake van een heel ecosysteem; oorzaken van ziekte liggen (voor een groot deel) buiten het werk. In dit ecosysteem zouden gemeenten en overheid ook een rol moeten spelen; zij hebben invloed op de omgeving van deze zieke medewerker, waaronder bijvoorbeeld de manier waarop de zorg is ingericht. Denk hierbij aan zware (administratieve) werkdruk en uitval terwijl steeds meer zorg nodig is.

Zolang preventie nog niet integraal door alle instanties wordt omarmd, heeft de werkgever mijns inziens een cruciale rol als het gaat om gezonde medewerkers. Hiermee geeft hij invulling aan zijn voorbeeldfunctie en fungeert hij als hefboom naar een stad of naar het land.

Wanneer gezondheid en duurzame inzetbaarheid onderdeel worden van het DNA van de organisatie, zal de organisatie bovendien succesvoller zijn.

Technologie maakt het voor nieuwe leiders mogelijk om hierop te sturen. Data bieden inzicht in de gezondheid van medewerkers op organisatieniveau. Op basis van deze data kunnen werkgevers concreet werken aan verbetering van de gezondheid, het werkgeluk, stress, veerkracht en daarmee duurzame inzetbaarheid.

Bovendien kunnen dankzij technologie oneindig veel mensen op verschillende locaties inzicht krijgen, persoonlijk advies ontvangen en zelfregie op hun gezondheid pakken. 

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws