Alle informatie op 1 plek voor hoger onderwijsstudenten met een functiebeperking

28 JUN 2021 12:00 | Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO)

Om studenten met een functiebeperking of met een ondersteuningsvraag - vanwege persoonlijke omstandigheden - beter te informeren over de mogelijkheden van (financiële) voorzieningen, lanceert het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) vandaag de website www.hogeronderwijstoegankelijk.nl. Veel studenten zijn niet of nauwelijks op de hoogte van de mogelijke voorzieningen voor ondersteuning tijdens de studie. Met dit landelijke informatiepunt wil het expertisecentrum de informatievoorziening verbeteren. De website is tot stand gekomen in samenwerking met o.a. de jongerenorganisaties: Landelijke Studentenvakbond (LSVb), Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), JongPIT en JOBmbo.

ECIO wil met de website een brug slaan tussen een belemmering/diagnose en de aanpassingen en voorzieningen die hiervoor beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld dat studeren in een prikkelarme ruimte behulpzaam kan zijn voor studenten met een concentratiebelemmering of dat er voor studenten die niet kunnen werken, vanwege hun beperking, financiële hulp vanuit de gemeente mogelijk is. Waar relevant verwijst de site naar wet- en regelgeving. De website heeft ook een optie om een test te doen waarmee de student uit het hoger onderwijs kan uitzoeken waar hij mogelijk aanspraak op kan maken.

Drie op de tien studenten hebben een functiebeperking

Ongeveer drie op de tien studenten hebben een functiebeperking. Het gaat hierbij om uiteenlopende situaties, van studenten met een fysieke of zintuigelijke beperking tot studenten met psychische kwetsbaarheid of met een chronische ziekte. Daarnaast is er een grote groep studenten die vanwege persoonlijke omstandigheden, zoals mantelzorg, zwangerschap, jong ouderschap of een gendertransitietraject extra ondersteuning kan gebruiken.

Website door studenten getest

Naast LSVb, ISO, JongPit en JOBmbo hebben ook studenten, docenten en begeleiders van verschillende hoger onderwijsinstellingen meegedacht over het ontwerp. De website is getest door studenten.

ISO-voorzitter Lisanne de Roos: ’Het is belangrijk dat de student met een functiebeperking weet waar hij/zij recht op heeft en waar hij/zij naar toe kan voor ondersteuning. De lancering van deze website lijkt een goede stap vooruit naar een inclusiever hoger onderwijs’.

Voor de start van het nieuwe studiejaar zal er ook een Engelse versie beschikbaar zijn. De website is vanaf 28 juni a.s. ook te bereiken via de portal www.onbelemmerdstuderen.nl, evenals de eerder gelanceerde website voor mbo-studenten: www.mbotoegankelijk.nl.

Roep om centrale informatievoorziening  rondom studeren met een functiebeperking

De website is in opdracht van het ministerie van OCW opgezet na een oproep van de Tweede Kamer om de informatievoorziening voor studenten met een ondersteuningsvraag te verbeteren. De informatievoorziening over studeren met een ondersteuningsvraag komt in o.a. de Nationale Studenten Enquête (NSE) al jaren naar voren als verbeterpunt. Door de toename van online onderwijs het afgelopen jaar, werd de roep om een landelijk digitaal informatiepunt voor studenten steeds luider. 

https://www.hogeronderwijstoegankelijk.nl/ https://onbelemmerdstuderen.nl/ https://www.mbotoegankelijk.nl/

Meer binnen deze rubriek