Stap een keer in mijn schoenen: Week van de Mentale Gezondheid 3 t/m 8 juni 2024

30 MEI 2024 14:50 | Missie Mentaal - Alles is Gezondheid

Hoe komt iemand vooruit als het verleden je blijft achtervolgen? Hoe is het om het gevoel te hebben dat je faalt, terwijl je altijd op je tenen loopt? Van 3 tot en met 8 juni, in de Week van de Mentale Gezondheid, nodigt Missie Mentaal iedereen in Nederland uit om in de schoenen van een ander te stappen. Want alleen wanneer we écht luisteren, open staan voor een ander perspectief en met elkaar verbinden, kunnen we als samenleving een (mentaal) gezonde leefomgeving creëren.

Het is helaas een bekend gegeven: de mentale gezondheid van Nederlanders staat onder druk. Van studenten (hbo/wo) ervaart 44% psychische klachten, de mentale gezondheid van jonge vrouwen en tienermeisjes is de afgelopen tien jaar verslechterd* en steeds meer mensen ervaren stress door hun werk.**  Om het tij te keren en de veerkracht van Nederland te vergroten, worden onderzoeken verricht, initiatieven ontplooid, programma’s ontwikkeld, plannen geschreven en wordt er vooral meer over gesproken. Lokaal, regionaal en landelijk.

Karen van Ruiten, directeur Alles is Gezondheid, initiatiefnemer Missie Mentaal: ‘Er gebeurt veel op gebied van mentale gezondheid en dat is belangrijk. Inzet die verder kan worden versterkt voor meer impact. Mentale gezondheid is een vraagstuk van ons allemaal, het raakt alle levensfasen en aspecten van het leven. Of het nu gaat over onze leefomgeving met veel prikkels, over geldzorgen, eenzaamheid of de drukte en twijfels die mensen kunnen ervaren. Daarom zetten we met Missie Mentaal in op verbinding: een landelijke beweging en het échte gesprek. Domeinoverstijgend, publiek-privaat en vooral mét iedereen.’

Stap een keer in mijn schoenen

Tijdens de Week van de Mentale Gezondheid vinden in heel Nederland activiteiten plaats, waarbij iedereen wordt uitgenodigd om in gesprek te gaan, stigma’s te doorbreken en van elkaar te leren. Denk aan een Doe-tank: mentale gezondheid in het onderwijs, een webinar rouw en werk of de ontwerpsessie: 'Van mentale ziekte als symptoom’ naar ‘collectieve droom’De hele week kunnen deelnemers online hun inzichten en ervaringen delen via #WeekMentaleGezondheid en #StapInMijnSchoenen.

Landelijk congres Mentale Gezondheid

Donderdag 6 juni organiseert Missie Mentaal het landelijke congres Mentale Gezondheid, waar ontmoeten en verbinden centraal staat. Het congres biedt een programma dat vanuit verschillende perspectieven laat zien dat de zorg er niet alleen voor staat. Ook onderwijs, cultuur, natuur, bewegen, lokale politiek, maatschappelijke instellingen en inwoners zelf kunnen en willen bijdragen aan een (mentaal) gezonde leefomgeving. Een omgeving waarin iedereen de kans krijgt met zijn of haar veerkracht op te groeien en te leven. Mentale gezondheid is tenslotte van ons allemaal.

* Onderzoek: 'Mentale gezondheid van jongeren en studenten in Nederland. Een overzicht van trends en verklarende factoren', dat het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer heeft uitgevoerd in maart 2024.

** Uit verdiepende studie, onderdeel van de ‘Toekomstverkenning Gezond en Veilig Werken’. Het RIVM en TNO voeren deze toekomstverkenning uit in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Meer informatie

Meer informatie over de Week van de Mentale gezondheid.

Bekijk het programma van het congres Mentale Gezondheid

Over Missie Mentaal

Missie Mentaal ondersteunt de mensen en organisaties die werken aan het verbeteren van de mentale gezondheid in Nederland. Door te delen en verbinden kunnen we samen meer bereiken. Missie Mentaal is onderdeel van de kabinetsbrede aanpak ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal’ van de ministeries VWS, OCW, SZW en BZK. Initiatiefnemer Alles is Gezondheid is een zelfregulerend netwerk van 3.000 partners, dat de transitie naar een vitaler Nederland stimuleert.

Voor meer informatie over het programma van Missie Mentaal of voor meedoen met het netwerk en de beweging naar een betere mentale gezondheid? Neem contact op met Ferry Nagel, projectleider Missie Mentaal via fn@kl.nl of 06 41037905.

Meer binnen de rubriek Zorg