Webinar: Een nieuwe kijk op Leven lang Ontwikkelen

19 DEC 2023 15:08 | Alles is Gezondheid/Publieksacademie LLO

Om met plezier te werken is het belangrijk dat mensen blijven leren. In het webinar ‘Een nieuwe kijk op Leven Lang Ontwikkelen’ gaan organisatiepsycholoog Aukje Nauta (Universiteit Leiden/Sioo) en ondernemer John Engelsman (IJB Groep) in op de vraag hoe organisaties in het nieuwe jaar kunnen werken aan een leercultuur.

Om de Nederlandse arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken is de inzet op leren en ontwikkelen van groot belang. Het helpt mensen bij het behoud van arbeid, het verder groeien in hun werk of juist op weg naar een nieuwe baan. Mensen die duurzaam inzetbaar zijn, kunnen qua werk vele kanten op. Die flexibiliteit komt niet alleen henzelf maar ook hun organisatie ten goede.

Vragen 

Maar hoe stimuleren we leren tijdens de loopbaan en bevorderen we een leercultuur op de werkvloer? Wat is de dieperliggende reden dat mensen (op het werk) vaak niet tot volle wasdom komen? Waarom zijn er toch zo weinig werkenden actief bezig met hun eigen ontwikkeling en inzetbaarheid? En wat kunnen werkgevers doen om het leren te stimuleren?

Sprekers

  • In het webinar neemt Aukje Nauta ons mee in een nieuwe, frisse kijk op leren en ontwikkelen. Aukje is spreker, schrijver, psycholoog en expert op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Ze schreef o.a. de boeken Nooit meer doen alsof, Tango op de werkvloer en Anders Werken. Aan de Universiteit Leiden is Aukje hoogleraar organisatiepsychologie (Sioo leerstoel).
  • John Engelsman gaat vervolgens in op de praktijk (#hoedan). Als directeur van de IJB Groep zet hij vol in op het ontwikkelen van menselijke relaties. Niet korte termijn winst maar continuïteit voor de lange termijn bepalen zijn keuzes. Om het bedrijf, specialist in funderingsconstructies, te veranderen is een heldere koers uitgezet met Duurzame Draagkracht.
  • Moderator is Wilfred Dijkstra. Hij is netwerkadviseur bij Alles is Gezondheid en richt zich op het domein onderwijs en educatie. In 2023 is hij projectleider van de Publieksacademie Leven Lang Ontwikkelen en werkt hij aan Positief Gezondheid op scholen.

Voor wie

Het webinar is bedoeld voor alle professionals die meer werk willen maken van een Leven Lang Ontwikkelen. Zoals werkgevers, werknemers, HR professionals, arbeidsmarkt intermediairs, overheden, onderwijs en opleiders, servicepunten, gemeenten, zorgverleners, bibliotheken, brancheorganisaties en iedereen die behoefte heeft aan een nieuwe, frisse kijk op duurzame inzetbaarheid.

Aanmelden

De live uitzending vindt plaats vanuit de studio in Rotterdam op dinsdag 23 januari 2024 van 14.00 tot 15.00 uur. Deelnemers kunnen vragen stellen en reageren op polls. Deelname is gratis. Aanmelden kan hier: https://www.allesisgezondheid.nl/evenementen/webinar-een-nieuwe-kijk-op-leven-lang-ontwikkelen/

Publieksacademie LLO 

Dit webinar is de afsluiting van een serie bijeenkomsten die in 2023 zijn uitgevoerd onder de vlag van de Publieksacademie Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Dit is een initiatief van Alles is Gezondheid, DPG media, Mediahuis en de Nederlandse bibliotheken en wordt landelijk ondersteund door de Leerwerkloketten, European Year of Skills en het Ministerie van SZW.

Meer binnen de rubriek Arbeidsmarkt en ondernemen