'Erfpachtconstructies vaak te ingewikkeld'

11 APR 2023 16:12 | NHG

Dit is een expertquote van Marcel Sippekamp, Senior productmanager, Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Dagblad070 | Hart voor Den Haag in opstand tegen erfpachtverhogingen

NHG ziet erfpacht als goed instrument om tot betaalbare woningen te komen. Mits de erfpachtconstructie goed is doordacht.

Te vaak zien we gebeuren dat consumenten te maken krijgen met een onverwachte stijging van lasten. Daarom heeft NHG toetskaders voor verantwoorde en bruikbare erfpachtconstructies opgezet. Zo zijn er duidelijke richtlijnen voor hoe de canon verhoogd mag worden. Ook zijn aanbieders voortaan verplicht om bij informatie over een constructie een bijsluiter aan te bieden met begrijpelijke uitleg over de voorwaarden en mogelijke (toekomstige) financiële consequenties.

Het is belangrijk dat een constructie zo eenvoudig mogelijk wordt opgezet, zodat woningeigenaren goed snappen wat ze afsluiten. Een ‘gewone’ hypotheek is vaak al ingewikkeld voor de gemiddelde mens.

Meer binnen de rubriek Woningmarkt en vastgoed