'Inzet Rijk broodnodig tegen energiearmoede'

24 APR 2023 12:13 | NHG

Dit is een expertquote van Arlette Arends, senior adviseur verduurzaming woningmarkt, Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: 35 miljoen met voorrang naar kwetsbare wijken voor tegengaan energiearmoede | ANP

Goed nieuws voor woningeigenaren in de meest kwetsbare wijken in Nederland. Het kabinet investeert 35 miljoen euro met voorrang naar kwetsbare wijken om energiearmoede tegen te gaan. Daarmee krijgen 1,3 miljoen Nederlanders hulp bij het nemen van energiebesparende maatregelen. En dat is broodnodig, want deze groep heeft weinig mogelijkheden om de benodigde verduurzaming te betalen.

De afgelopen jaren is in een aantal gebieden onvoldoende geïnvesteerd in de gebouwde omgeving, wat heeft geleid tot onderhoudsproblemen van woningen. NHG ziet dat woningeigenaren met een hoger inkomen steeds vaker energiebesparende maatregelen meefinancierden in een hypotheek met NHG. Tegelijkertijd werd zichtbaar dat de groep woningeigenaren met een bruto-jaarinkomen tot 32.000 euro dit bijna niet doen. Deze groep kan ook geen gebruik maken van de verruimde financieringsmogelijkheden als gevolg van de minimale inkomenseis van 33.000 euro.

Ruim 31 procent van de huiseigenaren in deze laagste inkomensgroep heeft onvoldoende financieringsmogelijkheden voor verduurzaming: zij kunnen de verduurzaming niet hypothecair, maar ook niet met eigen middelen betalen, maakte DNB in 2022 bekend. En ondanks alle landelijke subsidies voor energiebesparende maatregelen, kan juist de groep die dit zo hard nodig heeft daar geen gebruik van maken, omdat de bedragen eerst zelf opgehoest moeten worden. Goed dus dat speciaal voor deze groep meer hulp komt vanuit het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid.

Daarnaast ziet NHG nog een andere groep woningeigenaren die sterk achterblijft in het verduurzamen van de woning. Nederland telt ruim 1,1 miljoen appartementseigenaren die samen goed zijn voor 22 procent van de koopwoningen. Zij kunnen niet zonder hun buren of toestemming van de VvE energiebesparende maatregelen nemen, omdat het gaat om de schil van het appartementsgebouw. In het bijzonder geldt voor kleine VvE’s dat er vaak onvoldoende geld is gespaard voor onderhoud en verduurzamingsmaatregelen: Nederland telt bijna een half miljoen appartementen in kleine VvE’s. Hiervan heeft ongeveer 70 procent een slecht energielabel.

NHG heeft samen met SVn speciaal voor kleine VvE’s een financieringsoplossing ontwikkeld die het voor deze groep makkelijker moet maken om energiebesparende maatregelen te treffen. Elke gemeente in Nederland kan kleine VvE’s met deze financieringsoplossing de kans bieden om aan de slag te gaan met verduurzamen en oplossen van achterstallig onderhoud.

Meer binnen de rubriek Woningmarkt en vastgoed