'Erfpacht effectief instrument voor betaalbare woningen, maar er zijn valkuilen'

16 AUG 2023 11:54 | NHG

Dit is een expertquote van Marcel Sippekamp, Senior productmanager, Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Gemeente moet nadenken over inzet erfpacht om nieuwbouwprojecten vlot te trekken | MSN

Voor meer dan honderd huishoudens in de wijk Bezuidenhout in Den Haag stijgt de jaarlijkse erfpachtcanon die zij aan de gemeente moeten betalen explosief. Voor sommigen loopt het bedrag op van een paar tientjes per jaar naar maar liefst 9500 euro.

NHG ziet erfpacht als goed instrument om tot betaalbare woningen te komen. Mits de erfpachtconstructie goed is doordacht.

Te vaak zien we gebeuren dat consumenten te maken krijgen met een onverwachte stijging van lasten. Daarom heeft NHG toetskaders voor verantwoorde en bruikbare erfpachtconstructies opgezet. Zo zijn er duidelijke richtlijnen voor hoe de canon verhoogd mag worden.

Ook zijn aanbieders voortaan verplicht om bij informatie over een constructie een bijsluiter aan te bieden met begrijpelijke uitleg over de voorwaarden en mogelijke (toekomstige) financiële consequenties.

Het is belangrijk dat een constructie zo eenvoudig mogelijk wordt opgezet, zodat woningeigenaren goed snappen wat ze afsluiten. Een ‘gewone’ hypotheek is vaak al ingewikkeld voor de gemiddelde mens.

Meer binnen de rubriek Woningmarkt en vastgoed