'Politieke onzekerheid vraagt van de pensioensector om te denken in scenario’s'

01 DEC 2023 16:26 | Boer & Croon
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Kees Jan van Vliet

Aanleiding:
Is de PVV economisch links? Dat valt wel mee, laat het stemgedrag zien - NRC

De aanstaande invoering van het nieuwe pensioencontract is de grootste verandering van de pensioensector in de afgelopen veertig jaar. Dit betekent dat pensioenfondsen het de komende jaren buitengewoon druk hebben om deze complexe transitie tot een goed einde te brengen. Nieuwe samenwerkingen moeten worden bekeken, standaarden overeengekomen en de voorlichting aan de pensioendeelnemers moet worden voorbereid.

Verkiezingsuitslag

Dit is al een hele opgave als iedereen weet waar men aan toe is en er een einddatum is waarop het nieuwe stelsel in werking moet treden. Dit was tot voor kort min of meer het geval. Echter, de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen brengt veel onzekerheid met zich mee. Twee partijen (PVV en BBB) willen de hervormingen het liefste helemaal terugdraaien, en een andere partij (NSC) vindt dat de pensioendeelnemers collectief instemmingsrecht moeten krijgen, waardoor de kans bestaat dat verschillende systemen naast elkaar blijven bestaan. Niemand weet op dit moment welke kant dit precies op gaat. Duidelijkheid hierover kan gemakkelijk nog een jaar op zich laten wachten, en de pensioensector kan de voorbereidingen van de transitie niet voor zich uitschuiven.

Scenarioplanning

De pensioensector zal aan scenarioplanning moeten doen, waarmee de ontwikkelingen in de tijd kunnen worden geplaatst en de interactie tussen de ontwikkelingen kunnen worden beoordeeld. Door de kansen en risico´s van bepaalde politieke keuzes meetbaar te maken en gedurende een bepaalde tijd te monitoren binnen één model, is het mogelijk om tot een beter gefundeerde (strategische) besluitvorming te komen. Zo kan de pensioensector wendbaarder en stuurbaarder worden in het licht van ingrijpende beleidswijzigingen.

 

 

Kees-Jan van Vliet, partner Finance & Technology van Boer & Croon

Meer binnen de rubriek Economie en geld