'Zonder schoon water is de kans op ziekten in Gaza enorm'

09 NOV 2023 14:32 | Rode Kruis

Dit is een expertquote van Marij Zwart, Senior WASH advisor (Water, Sanitaire voorzieningen & Hygiëne), het Nederlandse Rode Kruis.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: With no freshwater left, displaced Gaza families wash in polluted sea | Israel-Palestine conflict News | Al Jazeera

De humanitaire situatie in Gaza is schrijnend. Er is een gebrek aan alles, van voedsel tot medische hulpmiddelen. Door het aanhoudende conflict is ook veilig drinkwater niet langer gegarandeerd. Dit is enorm problematisch.

Deze schaarste ontstond door een tekort aan brandstof, die nodig is voor de zuivering van zout water. Daarnaast zijn de waterleidingen waardoor normaliter drinkwater loopt sinds de escalatie van het conflict slecht beschikbaar. Dit water is hard nodig om het gezuiverde zoute water geschikt te maken voor consumptie.

Door het grotendeels wegvallen van schoon water is de kans op infectieziekten enorm. Mensen die vluchtten voor geweld lopen nu het gevaar besmet te raken met ziekten als diarree en schurft. Wereldwijd is diarree één van de drie grootste oorzaken van kindersterfte. De kans op hyperbesmettelijke ziekten als cholera ligt bovendien op de loer.

Toegang tot goede gezondheidszorg is niet langer een gegeven, waardoor ziekten die gemakkelijk te behandelen zouden moeten zijn, opeens dodelijk kunnen worden. Gebrek aan schoon water en gezondheidszorg, riolen die niet langer werken, vuil water dat op straat en in zee belandt en vuilnis dat zich langs de wegen opstapelt: het zijn dé ingrediënten voor een gezondheidsramp.

In Gaza komt daarbovenop dat volgens cijfers van de VN zo’n 1,5 miljoen mensen van Noord- naar Zuid-Gaza zijn verplaatst. Op een bevolking van 2,3 miljoen betekent dit dat alle publieke voorzieningen, voor zover deze nog werken, zwaar overbelast zijn. In het zuiden van Gaza wonen nu duizenden vluchtelingen in kampen of scholen. Daar zijn de risico’s op ziektenuitbraak het grootst, wegens een gebrek aan water, sanitair en elektriciteit en doordat er zo veel mensen dicht op elkaar leven. Het Rode Kruis kan mondjesmaat (medische) hulpgoederen de grens overbrengen. Deze hoeveelheid moet significant omhoog, willen we een gezondheidsramp voorkomen en mensen adequaat kunnen helpen. Want voedsel en schoon water zijn een mensenrecht.

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid